MIJN STIMULANS

Huiswerkbegeleiding voor een betere toekomst

Marcel den Bleker zette, met een aantal anderen, huiswerkbegeleiding op voor kinderen in een achterstandswijk. Een avond in de twee weken kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd hier terecht voor extra hulp. ‘Ik vind het belangrijk om te zien naar anderen die het minder hebben.’


Door Astrid Melger

'Kinderen vinden het leuk en gezellig

Hart voor JES is een initiatief van de kerkgemeente waar Marcel (Service en Contractmanagement Schade) bij hoort en het zet zich in voor inwoners van Veenendaal die leven in achterstandswijken, die daar JES-wijken worden genoemd. Een op de vijf gezinnen is daar volgens de gemeente een multiprobleemgezin.


Marcel: ‘De kinderen in deze gezinnen hebben te maken met taalachterstand en zwakke ondersteuning vanuit huis en lopen daardoor al achter in het basisonderwijs. Met de huiswerkbegeleiding willen we meehelpen aan een betere ontwikkeling.’ Marcel geeft zelf geen huiswerkbegeleiding, maar heeft zich op het regelwerk gestort. Zorgen dat er een ruimte beschikbaar is, dat er begeleiders zijn, enzovoorts.


Als de kinderen bijles hebben, worden de ouders opgevangen in een andere ruimte waar vrijwilligers het gesprek met hen aangaan om te kijken of er nog andere problemen zijn waarze hen mee kunnen helpen, of waar ze gewoon kunnen komen voor een praatje.‘We zijn niet alleen voor onszelf hier op aarde. Ik vind het belangrijk om ook om te zien naar anderen die het minder hebben. Dat je die, daar waar mogelijk, helpt. Dat ook zij kansen krijgen in onze maatschappij. Ik vind het heel mooi dat a.s.r. dit initiatief steunt.’


De bijles, die gratis is, is in september van start gegaan en de eerste reacties zijn positief. ‘Kinderen vinden het leuk en gezellig en er komen steeds meer kinderen bij. We kijken al voorzichtig of we niet iedere week in plaats van om de twee weken huiswerkbegeleiding kunnen geven. Maar dan moeten we wel zeker weten dat daar ook genoeg vrijwilligers voor zijn.’

Ook financiële ondersteuning voor jouw goede doel?

In Mijn Stimulans vertelt een collega over hoe hij/zij mede dankzij een Stimulansplan helpt door te doen. Ook een Stimulansplan indienen? a.s.r. foundation wil je graag helpen door jouw maatschappelijke activiteit financieel te ondersteunen. Je kunt hiervoor één keer per jaar een Stimulansplan aanvragen. De financiële ondersteuning is maximaal € 500. Meer informatie vind je op Infonet> over a.s.r.> a.s.r. foundation