Uit de dossiers van Speciale en Juridische Zaken

Dubbel premie betalen
= dubbel schade claimen?


Onze verzekerde claimt de diefstal van heel veel goederen uit zijn woning. Naast het feit dat de schade pas na drie weken wordt gemeld, geeft het fraudedetectiesysteem bij a.s.r. gelijk een melding ‘hoog’, door meerdere andere fraude-indicatoren. De schademelding wordt daarom eerst voorgelegd aan het team Speciale en Juridische zaken om nader onderzocht te worden.


Door Yvonne van Santen


Een verzekerde heeft zijn inboedel bij a.s.r. verzekerd. Volledig ontdaan belt hij op om te melden dat er bij hem is ingebroken en heel veel zaken zijn meegenomen uit zijn woning, zoals een laptop en sieraden. De politie was zo aardig om hem erop te wijzen dat hij een claim kon indienen op zijn inboedelverzekering. Daar had hij zelf nog niet eens aan gedacht. Daarom meldt hij nu, drie weken na de diefstal, zijn schade. De schadebehandelaar legt een dossier aan in het schaderegelings-systeem van a.s.r. en gelijk detecteert het fraudedetectiesysteem dat er mogelijk sprake is van fraude. Het dossier moet eerst voorgelegd worden aan het team Speciale en Juridische Zaken.


Hotelnota vervalst

Het systeem heeft een zogeheten registratie in het Externe Verwijzingsregister (EVR) geraakt. Door de fraude-coördinator wordt daarom navraag gedaan naar de reden van die registratie bij de verzekeraar die deze heeft geplaatst. Hieruit blijkt dat onze verzekerde een paar jaar eerder bij een waterschade een valse nota had ingediend. Tijdens het herstel van zijn waterschade had verzekerde gebruik gemaakt van een hotel en de kosten geclaimd. Maar de nota, van maar liefst bijna € 6000, bleek volledig valselijk te zijn opgemaakt. Het valt vervolgens op dat ook bij a.s.r. een paar jaar geleden een waterschade is geclaimd en die schade wordt daarom nog maar eens onder de loep genomen. Er blijkt dat toen bij a.s.r. kosten voor verblijf elders zijn geclaimd. En ja hoor, dezelfde hotelnota was ingediend.Aankoopbonnen?

We schakelen eerst een expert in om de diefstalschadeclaim vast te stellen en vragen om kritisch naar de schadeclaim te kijken. De expert probeert een afspraak met verzekerde te maken, maar die zit op Texel. Een paar weken later kan hij dan toch de expert ontvangen. Ondanks dat we aan verzekerde hebben gevraagd om alle bewijsstukken aan ons te e-mailen en de originele stukken te bewaren voor het gesprek met de expert, levert hij geen stukken in. Tijdens het gesprek met de expert heeft hij wel een lijst met de geclaimde zaken klaarliggen. Verzekerde is door deze inbraak flink gedupeerd. Er is voor ongeveer € 30.000 aan goederen uit zijn huis gestolen. De expert maakt verzekerde nogmaals duidelijk dat hij zijn claim moet onderbouwen met aankoopbonnen, garantiebewijzen, pinbetalingsbewijzen en/of foto’s en dat ze dan een nieuwe afspraak maken om de schadeclaim vast te stellen. Aangezien verzekerde de komende vijf weken op vakantie is, zal de afspraak pas daarna zijnDubbele verzekering

Inmiddels horen we van de verzekeraar die de EVR heeft geplaatst, dat verzekerde bij hen een inboedel-verzekering heeft lopen en dat daarop een diefstalschadeclaim is ingediend, met naar nu blijkt, dezelfde schadedatum als bij a.s.r. Door de eerdere ervaring met de valselijk opgemaakte nota hadden zij gelijk al een onderzoeksbureau ingeschakeld om de diefstalschadeclaim te onderzoeken. De vraag is dan ook: claimt verzekerde nu dubbel?


Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat verzekerde zijn opgave van de gestolen goederen aan onze expert, heeft geknipt uit de verklaring die hij eerder al aan de onderzoeker van de andere verzekeraar heeft gegeven. Uit de wijze van knippen blijkt dat meneer bewust de gegevens van de andere verzekeraar heeft weggelaten zodat niet te zien is dat de claim ook elders is ingediend.

De onderzoeker maakt een afspraak met meneer om alles nog eens op een rijtje te zetten. De claim wordt doorgenomen die hij vervolgens ondertekent. Hij verklaart geen andere verzekeringen te hebben waarop de diefstal uit de woning geclaimd kan worden.Na confrontatie dat er een diefstalschadeclaim door hem is ingediend bij twee verschillende verzekeraars, verklaart hij dat hij in de veronderstelling was dat beide verzekeraars wel zouden uitmaken wie de schade zou gaan vergoeden. Hij vindt dat hij niet bewust iets verkeerd heeft gedaan door exact dezelfde schade bij beide verzekeringsmaatschappijen te melden. Hij betaalt immers ook twee keer premie! Hij heeft geen verstand van verzekeringen en om die reden vindt hij dat hem niets te verwijten valt.


Voor wat betreft de waterschade geeft hij toe dat de hotelnota valselijk was opgemaakt. Nadat de herstelkosten van de waterschade hoger bleken te liggen dan het ontvangen schadebedrag had hij besloten om dezelfde waterschade nogmaals te claimen bij a.s.r. met een andere schadedatum.


Standpunt

a.s.r. heeft de inbraakschadeclaim van € 30.000 afgewezen. Naast dat verzekerde de schadeclaim niet kon aantonen, heeft hij getracht om de schade dubbel te claimen. De eerder uitgekeerde waterschade en de onderzoekskosten vorderden we terug op verzekerde en uiteraard werd de inboedelverzekering per direct beëindigd. De persoonsgegevens van verzekerde zijn voor acht jaar geregistreerd in het Externe Verwijzingsregister.

Waarom fraudebestrijding?


Naar schatting betalen huishoudens ieder jaar tientallen euro’s extra aan premie door consumenten die ten onrechte schade op hun verzekering claimen. De verzekeringsbranche steekt daarom veel tijd in het opsporen en aanpakken van deze personen.