Kort nieuws


€ 8.000 voor De Tussenvoorziening

Tijdens het jaarlijkse galaconcert van De Amersfoortse in december is

€ 8.337,50 opgehaald voor Stichting De Tussenvoorziening. Traditie-getrouw wordt tijdens dit concert voor de adviseurs geld opgehaald voor een goed doel. Onlangs overhandigde collega John Oosthoek de cheque aan Julia Muller van De Tussenvoorziening. Het project Financieel Vrijwilliger Thuis van deze stichting helpt mensen in Utrecht hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. Ook a.s.r.-collega’s doen regelmatig vrijwilligerswerk hiervoor.

Voordeel voor klant door samenwerking met Allianz en Centraal Beheer

In maart is de pilot ‘Directe Verzekering’ binnen a.s.r. van start gegaan. Deze pilot die vorig jaar begon met Allianz en Centraal Beheer Achmea wordt nu uitgebreid met a.s.r. Directe Verzekering houdt in dat elke betrokkene bij een ongeval of materiële schade contact kan opnemen met zijn eigen verzekeraar in plaats van die van de aansprakelijke partij zoals nu het geval is.


Deze pilot is een bijzondere stap waarbij samenwerking tussen verschillende verzekeraars zowel voordeel voor de klant als ook efficiency oplevert. In november worden de aanbevelingen uit de pilot ingediend bij het Verbond van Verzekeraars.


Er wordt niets vastgelegd in de polisvoorwaarden, maar de betrokken verzekeraars maken samen afspraken over hoe te handelen in geval van schade. De belangrijkste positieve effecten van Directe Verzekering zijn: waarmaken van verwachtingen, betere relatie met eigen verzekerden, meer vertrouwen, innovatie, verkorting doorlooptijd bij letsel (sneller contact, waardoor eerder duidelijkheid, minder zorgen bij verzekerden en minder behoefte aan belangenbehartiging).

Helpen door te doen

Handen uit de mouwen

Met je collega’s aan de slag! Dit kan onder andere door: klussen, snoeien, verven of met cliënten op pad.


MEI

 • Met kinderen een OV bus- en treinreis maken Emmaschool,
  bijzonder onderwijs, Leusden
 • Samen met cliënten naar de kermis, ‘s Heeren Loo, Wekerom (Veluwe)


JUNI

 • Buitenklussen Kinderboerderij De Schaapskooi, Bilthoven
 • Tuinklussen bij dagcentra Stichting Reinaerde, Den Dolder of Woudenberg


Frisse blikken

Voor deze activiteiten worden teams gevraagd om strategische vraagstukken op te lossen door hun kennis, netwerk en ervaring te delen, waarbij verder gekeken wordt dan het eigen vakgebied. De sessies worden begeleid door People Power - Social accelerator.


MEI

 • Van centrale aansturing naar servicecentrum, Zorgorganisatie Pluryn, regio Midden
 • Betrekken bedrijfsleven (arbeidsplaatsen), Welzijns-organisatie Stichting Balans, Soest


JUNI

 • Vrijwilligersverdubbeling ‘s Heeren Loo, Wekerom
 • Zoektocht naar (geschoold) personeel AxionContinu, Utrecht
 • Jongeren-equipe Mont Ventoux Zorgorganisatie Pluryn, Utrecht


Meer informatie? Ga naar Infonet/over a.s.r./Foundation


EN BEKIJK HIER HET FILMPJE VAN DE EERSTE FRISSE BLIKKEN!