Uit de dossiers van Speciale & Juridische Zaken

Een gevalletje boodschappenkarretje

Meneer V. had al enkele weken op Marktplaats, Autoscout24 en Gaspedaal.nl gezocht naar een mooie Renault Clio, met weinig kilometers. Uiteindelijk vond hij een goed exemplaar voor weinig. Helaas wel met schade aan het rechtervoorscherm en de bumper. Maar daarvoor verzon hij een list...


Onderhandelen over de schade aan het scherm en de bumper leverde V. niet meer op dan dat hij voor herstel van die schade
€ 1.500 extra moest betalen aan de autohandelaar. Dat zou dan in totaal
€ 12.495 worden en dat was boven zijn budget. Dan maar de Renault met schade gekocht.

Meneer V. bedacht een creatieve oplossing. Hij sprak met zijn uitwonende dochter het volgende verhaal af: hij zou samen met haar naar de Jumbo gaan om de wekelijkse boodschappen te doen. V. reed met zijn nieuwe Renault en zijn dochter reed als passagier met hem mee. Na het bood-schappen doen kwamen zij samen met een volle boodschappenkar bij de auto terug. Het pad naar de parkeerplaats liep schuin af en dochterlief kon de boodschappenkar niet meer houden. Het wagentje reed stuurloos tegen de auto aan. Een lelijke kras op het rechtervoorscherm en de bumper was in het relaas van meneer V. en zijn dochter het gevolg.

De dochter meldde de schade met deze toedracht bij a.s.r. en claimde die op haar aansprakelijkheidsverzekering voor particu-lieren (AVP). Bij expertise bleek de schadeomvang € 940,59 te zijn. Als a.s.r. die schade zou betalen, was het probleem van V. opgelost. Alleen meldde de schade-expert aan a.s.r. dat de schade naar zijn mening niet met een winkelwagentje was toegebracht. Hij denkt dat met de auto tegen een vast object was gereden. Dit signaal van de expert was voor de schadebehandelaar reden om het dossier over te dragen aan het team Speciale & Juridische Zaken.

Ongevallenanalyse
Ondanks het lage schadebedrag vond Speciale & Juridische Zaken dit dossier onderzoek-waardig. Uit zorgvuldigheid bij de behandeling van dit incident, gaf de afdeling een verkeers-ongevallenanalist opdracht een rapport ongevallenanalyse op te maken. Deze deskundige kwam tot dezelfde conclusie als de schade-expert. De schade was beslist niet met een winkelwagentje toegebracht. In zijn rapport is te lezen: ‘De schade aan de Renault is in één vloeiende beweging van voren naar achteren ontstaan. De intensiteit en hoogtespreiding van de krassen in dit schadebeeld kunnen niet worden gerelateerd aan een botscontact met een winkelwagentje. Een losgelaten en hierdoor vrij bewegend winkelwagentje kan de intensiteit van de lakschade in ieder geval niet toegebracht hebben. Kortom: de schade aan de Renault is op andere wijze ontstaan dan door een botscontact met een winkelwagentje. Eveneens conformerend aan het expertiserapport merken wij op dat het schadebeeld van de Renault doet vermoeden dat men tegen een vast object is gereden.

’Tijdens het aanvullende tactisch onderzoek werd met vader en dochter gesproken. In eerste instantie hielden zij beiden voet bij stuk. De schade was wel degelijk met het zware winkelwagentje toegebracht. Maar uiteindelijk hield hun relaas geen stand. Schoorvoetend gaven zij toe dat zij aan a.s.r. de onware toedracht hadden gegeven om zo een schadevergoeding te krijgen waarop zij in werkelijkheid geen recht hadden. a.s.r. paste het fraudebeleid toe en wees de verzekeringsdekking af. Bovendien werd de relatie met de dochter van V. opgezegd. Beiden staan nu voor een periode van drie jaar geregistreerd in het Externe Verwijzingsregister (EVR) van de CIS Databank. Inmiddels betaalden zij alle onderzoekkosten en onze eigen (extra) kosten voor fraudebehandeling terug. Onderzoeksindicator Waarom Speciale & Juridische Zaken dit verhaal nu onderzoekswaardig vond, komt door de invoering van kennisregels. Die zijn binnen onze schadebehandelingssystemen SRS en GIS ingevoerd. Worden bij het in behandeling nemen van een schade een of meer kennisregels geraakt, dan kan dat een onderzoeksindicator zijn. In dit geval bleek bij het invoeren van het kenteken van de Renault Clio dat het kort voor de opgegeven schadedatum op naam van meneer V. was gezet. De schadebehandelaar doet dan nader onderzoek naar mogelijke eerdere schades. Door onder meer het kenteken te checken in de Schade Verleden Pas en de CIS Databank, de wederpartij om uitvoerige informatie vragen en om foto’s van het schadebeeld. Zo nodig zal de schadebehandelaar expertise laten verrichten. Ontstaat er dan een vermoeden van fraude, dan zal de schadebehandelaar de behandeling van de schade overdragen aan het team Speciale & Juridische Zaken. Sinds de invoering van deze kennisregel werden een groot aantal van dit type fraude zaken ontdekt en bewezen.
..

Dochter claimde de autoschade op haar AVP

WAAROM FRAUDEBESTRIJDING?


Naar schatting betalen huishoudens ieder jaar enkele tientallen euro’s aan onnodige premie door consumenten die de verzekering proberen te tillen. De verzekeringsbranche steekt daarom veel tijd in het opsporen en aanpakken van deze personen.