Is a.s.r. klaar voor de nieuwe privacywet?

En jij?

John Werkman


‘Het bewustzijn stijgt bij iedereen’

‘We zijn gestart met het verwerkingsregister en het systeemoverzicht. In welke systemen en bij welke processen worden persoonsgegevens vastgelegd? Bij Schade gaat het niet alleen om gegevens van klanten, maar bijvoorbeeld bij letselschades ook van derden. Vervolgens hebben we samen met de business en IT&C de risico’s en maatregelen in een matrix vastgelegd en dat aan het MT voorgelegd om te besluiten wat we wel of niet aanpakken.


Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat we ons richten op systemen die voor Schade belangrijk zijn en niet op systemen die binnenkort worden vervangen. Denk hierbij aan aanpassingen om gegevens te kunnen verwijderen. Wat we ook geregeld hebben, is het recht op inzage. Het team Klachten handelt deze verzoeken nu standaard af. Mooi dat we hier een centraal punt voor hebben. Bijkomend voordeel is dat we ook in de gaten kunnen houden wat wij teruggeven, we willen natuurlijk geen complete dossiers sturen. Blij ben ik ook met de directie die haar verantwoordelijkheid pakt. Judith Schmidt is aangesteld als privacy officer en met het privacy team bespreekt zij elk kwartaal relevante onderwerpen. Zo houden we de awareness ook hoog.


Voor teammanagers hebben we richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met gegevens in Sharepointsites en via de e-mail, want niet alles is te automatiseren. Er is een presentatie beschikbaar zodat dit onderwerp in elk team besproken kan worden. Het bewustzijn over privacy zal daardoor zeker nog stijgen. Wat overigens ook voor het intermediair van belang is, merken wij. We krijgen nog steeds stukken toegestuurd met het burgerservicenummer erop, maar het BSN mag niet worden verwerkt binnen ons bedrijfsonderdeel. Het intermediair moet daar echt in “opgevoed” worden.


Je zult straks zien dat partijen steeds vaker stukken aan elkaar terugsturen omdat ze niet verwerkt mogen worden. Zo zijn er meer voorbeelden. Dossiers van letselschades komen in het digitaal archief. Daar zouden alleen letselschadebehandelaars toegang tot mogen hebben, maar er bleek een vinkje niet goed te staan. Het was dus wel geregeld, maar niet goed uitgevoerd. Door de AVG worden mensen scherper. En dat is alleen maar goed natuurlijk.’