OR Column


‘Wat bezielt jou om als jonge vrouw in de OR te gaan?’ Of: ‘Hoezo wil je in de OR? Dan is je carrière echt voorbij’. En niet te vergeten: ‘De OR is dat niet voor stoffige mensen?’ Een kleine greep uit de vele reacties die ik kreeg toen ik me verkiesbaar stelde voor de OR. Ik moet dan ook eerlijk bekennen dat naarmate de dag van de uitslag van de OR-verkiezingen naderde, ik toch wel een beetje nerveus werd. Toen bekend werd dat heel veel collega’s op me gestemd hadden en ik dus in De Andere OR zat, brak het zweet me in eerste instantie uit.


Eigenlijk kun je het vergelijken met een nieuwe baan. De eerste week doe je extra je best om goed voor de dag te komen (nieuwe kleren, naar de kapper geweest, etc.) Je hoort woorden waar je nog nooit van gehoord hebt (ooit gehoord van de term instemmingsbesluit?). Je maakt kennis met heel veel nieuwe mensen (onder andere de twee kandidaten voor de Raad van Commissarissen) en je praat opeens mee over onderwerpen waar je eerder nooit mee te maken had (de komst van Generali-collega’s).


Na bekomen te zijn van de eerste schrik, begint nu het echte werk. Zoals ik ook aangaf in mijn ‘verkiezingsbelofte’ wil ik graag de stem van medewerkers vertegenwoordigen binnen a.s.r. en dit afwegen tegen de belangen van ons bedrijf. Om vervolgens met korte, begrijpelijke updates te laten weten wat er speelt. Kijk dan ook niet gek op als ik in de Hotspot opeens je mening vraag over een onderwerp. Of je vraag om jouw kennis te delen in de OR vanwege jouw expertise op een bepaald gebied.


Heb je zelf een briljant idee voor a.s.r. of wil je iets kwijt? Aarzel dan vooral niet om naar me toe te komen. En dan hoop ik dat ik over een tijdje opmerkingen krijg als: ‘Hé, die OR doet eigenlijk best wat nuttigs’ of ‘Ik zei toch altijd al dat de OR goed voor je zou zijn’. Je kunt er in ieder geval zeker van zijn dat ik van me laat horen om ervoor te zorgen dat ook jouw mening gehoord wordt. Hoezo stoffig…

NoORtje Antonis

Voorzitter OR