Jouw leiderschap


Het is al weer een paar maanden geleden dat we het verhaal van a.s.r. met elkaar hebben gedeeld. Het verhaal waar ook onze cao op is gebaseerd. Maar om dat ook echt uit te dragen, te beleven en te voelen, daar is tijd voor nodig. Dat geldt ook voor het belangrijke onderdeel leiderschap.

Leiderschap maakt wezenlijk onderdeel uit van de cultuur waar we met z’n allen naar streven. En om het oude adagium nog maar eens van stal te halen: ‘verander de wereld en begin bij jezelf’ is dat ook precies wat we als RvB gedaan hebben. We zijn bij onszelf begonnen. Daarbij hebben we ook een specialist ingeschakeld. Iemand met enorm veel ervaring op het gebied van leiderschapsprocessen die samen met ons om tafel is gaan zitten om te kijken hoe wij leiderschap in de praktijk brengen.

Daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van 360-gradenfeedback, een tool die ik tot mijn genoegen al geregeld langs zie komen in de organisatie. We hebben dit individueel gedaan en als team. We vinden dat wij een voorbeeldfunctie hebben voor het type leiderschap dat wij willen. Het mooie van de tool is dat je vaak al dingen weet die nooit zijn uitgesproken en nu worden bevestigd. Die feedback is een veilige methode om die zaken juist wel uit te spreken.

Gelukkig kwam daar het inzicht uit dat we goed op weg zijn en tegelijkertijd ook wel wat te leren hebben. Met ‘doen’ zit het wel goed in de RvB. Ook delen we dilemma’s, maar we vinden het lastig om meer persoonlijke dilemma’s met elkaar te delen. En we vinden het moeilijk om te praten over dingen waar we als RvB nog niet uit zijn.

Dit allemaal op basis van de vier D’s die staan voor ons gewenst leiderschap. Mensen moeten zich veilig voelen om op tafel te kunnen leggen waar ze mee zitten. Daar is Dilemma’s delen uit ontstaan. Door een sfeer van gelijkwaardigheid te creëren en waardevrij te luisteren ontstaat Dialoog. En bij leiderschap moet veel ruimte zijn voor verantwoordelijkheid nemen. Dan vinden mensen hun werk meestal leuker. Maar dan moet je wel de spelregels goed afspreken. Dat doe je met Duidelijke kaders. En omdat er veel dialogen en dilemma’s besproken worden moet je oppassen dat je geen praatclub wordt. Vandaar de vierde D van Doen.

Je begrijpt dat dit onderwerp iets is van ons allemaal. Niet alleen van de RvB of het management. Van iedereen die bij a.s.r. werkt verwachten we leiderschap door ruimte te geven, je talenten te gebruiken, om verantwoordelijkheid te nemen. Nogmaals, dat gaat allemaal niet van de ene dag op de andere. Maar ga ermee aan de slag met je team, met je afdeling.

Over een paar weken is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een moment waarop wij ons verantwoorden aan onze aandeelhouders. Dat gaat niet alleen over de cijfers, maar ook over onze strategie en onze bedrijfscultuur. Een moment waarop we kunnen laten zien dat we leiderschap serieus nemen.

Jos Baeten