HR Update


Grote opkomst informatiebijeenkomst
over baan in het onderwijs

Op 29 maart organiseerde het mobiliteitsnetwerk

Utrecht – waar HR nauw mee samenwerkt – een informatieavond over demogelijkheden op een baan in het voortgezetof hoger onderwijs. Collega’s met interesse ineen mogelijke overstap, konden zich via

HR aanmelden voor deze bijeenkomst.

Werkcafé levert 2 nieuwe collega’s op

Op 28 maart vond het Werkcafé bij a.s.r. plaats. Tijdens deze netwerkbijeenkomst, georganiseerd door het UWV, komen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers met belangstelling voor deze doelgroep met elkaar in contact.


Op deze tweede editie van het Werkcafé kwamen ongeveer 100 werkzoekenden af. Naast a.s.r. waren ook een aantal andere werkgevers aanwezig, zoals Albert Heijn, Nederlandse Spoor­wegen en Ikea. Paul van Belzen, coördinator van de Participatiedesk, ons interne uitzendbu­reau voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, was er natuurlijk ook bij, net als Marloes Muus en Suzanne Kroeks van HR.


Paul vertelt dat de uitstraling van a.s.r. ervoor heeft gezorgd dat dit Werkcafé veel belangstel­ling trok. Hij is tevreden over het resultaat: ‘We hebben tijdens het Werkcafé contact gelegd met twee goede kandidaten voor het belteam dat Arne van Weenen van Zorg aan het oprichten is. Zij zijn inmiddels aange nomen. Het belteam van Arne bestaat overigens volledig uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een unicum binnen a.s.r. Ze zijn nu met zes en vanaf 1 mei bestaat het team uit tien medewerkers.’