KIM RIMMELZWAAN:‘Over een jaar houden we hier ons eerste oogstfeest’

'Inwoners uit de omgeving kunnen een eigen stek huren om te moestuinieren'

Waar nu nog een kale vlakte is met bouwactiviteiten, verrijst dit jaar een groentetuin met boomgaard op een oppervlakte van een half voetbalveld. Deze grootschalige buurtmoestuin in de sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland is op initiatief van a.s.r. real estate ontstaan. Coördinator Kim Rimmelzwaan gaat ervoor zorgen dat het plan in goede banen wordt geleid. ‘Als het goed is, houden we volgend jaar zomer al het eerste oogstfeest met een barbecue van eigen groenten.’

Door Hans Vos

De 41 appartementen van het woningfonds van a.s.r. real estate in de Sportheldenbuurt in Amsterdam zijn nog maar net opgeleverd, maar er wordt al bijna een jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een buurtmoestuin met een pluktuin en boomgaard die het community-gevoel van deze wijk moet stimuleren. Kim Rimmelzwaan van a.s.r. real estate: ‘Het is een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen diverse partijen. De Gemeente Amsterdam is en blijft eigenaar van de grond, daarnaast is De Gezonde Stad erbij betrokken om de plannen verder uit te werken en wordt er op dit moment gewerkt aan een eerste schetsontwerp. Zij onderhouden nauwe contacten met de Gemeente Amsterdam en de bewoners én zijn voor ons een belangrijke spil voor de vergroening op het Zeeburgereiland. Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door verschillende vastgoedpartijen, waaronder a.s.r. De Gemeente Amsterdam heeft eenzelfde bedrag ingelegd als de vastgoedpartijen. We praten toch over een totaal investering van 100.000 euro.’


Eigen stek huren
Maar dan komt er ook echt iets van de grond. ‘Op het terrein worden groentetuinen aangelegd door De Gezonde Stad, en de bewoners is gevraagd om de tuinen te onderhouden. Ook kunnen inwoners uit de omgeving een eigen stek huren om te moestuinieren. Voorwaarde is dat je er echt iets gaat verbouwen. Wij zetten er keurig een hek omheen zodat niet iedereen zo maar groente kan meenemen.’


Ontmoetingsplaats

Bij de keuze voor dit initiatief heeft de vergroening van de Sportheldenbuurt voorop gestaan. ’Daarnaast is het bij uitstek een ontmoetingsplaats. We denken ook aan een publiek toegankelijke boomgaard, waar gepicknickt kan worden tussen de fruitbomen. Dit heeft direct effect op de aantrekkelijkheid van de buurt als woonlocatie.’


Grotere visie
De buurtmoestuin is onderdeel van de grotere visie van a.s.r. real estate waarin duurzaamheid en vergroening van een stad belangrijke pijlers zijn. ‘Bij elk project kijken we hoe we kunnen bijdragen aan die vergroening. Is het niet direct bij de woning zoals in het geval van appartementen, dan kijken we wat we in de buurt kunnen doen. De buurtmoestuin is niet het eerste project. Er is al een Tiny Forest waar kinderen veel kunnen leren over natuur, de daktuin op het pand aan de Wibautstraat in Amsterdam ligt er al prachtig bij en Wonderwoods in Utrecht is met 1 hectare aan groen ook een prachtig voorbeeld. De hoogste toren van de 2 is een verticaal bos met beplanting op de balkons en aan de gevel.’


Maar Kim richt zich voorlopig op de buurtmoestuin op Zeeburgereiland. ‘Ik hoop echt dat we volgende zomer een gezellige bijeenkomst hebben met de buurtbewoners en we de eigen geteelde producten op debarbecue kunnen leggen. Ik zie het al helemaal voor me.‘

'Ik hoop echt dat we volgende zomer de eigen geteelde producten op de barbecue kunnen leggen'