OR Persoonlijk


‘Ik zit hier niet voor mezelf, maar voor mijn collega’s’

'Na 2 termijnen in de OC Overige Diensten, heb ik me voor De Andere OR verkiesbaar gesteld. Ik zit hier niet voor mezelf, ik ben door mijn collega’s gekozen.


De OR is wel echt anders dan een OC. Daar ben je direct betrokken bij mensen, je zit bij wijze van spreken naast collega’s over wiens boventalligheid je praat. Dat is anders bij de OR, veel zaken raken wel alle medewerkers, maar die ken ik niet allemaal persoonlijk. Ik denk dat een groot deel van de collega’s geen idee heeft wat we in de OR doen. Het is ook lastig, want over veel lopende zaken kan ik geen mededelingen doen. Zo waren wij al vroegtijdig op de hoogte van de plannen van de overname van Loyalis, maar als die informatie naar buiten komt, kan dit schadelijk zijn voor het aankoopproces. Nog afgezien van het feit dat zo’n geplande overname koersgevoelige informatie is.


De vergaderingen met Jos Baeten hebben bijna altijd een vaste structuur met mededelingen over en weer en verder het bespreken van de ingekomen stukken. Dit overleg met Jos is zonder meer constructief. De omgang met elkaar is open en ontspannen.

Vanuit mijn netwerk ken ik meerdere OR-leden bij andere bedrijven en weet dus dat dit best bijzonder is.


Elk onderwerp vereist een goede voorbereiding en daarmee veel leeswerk. Je wilt niet dat je als OR over een onderwerp adviseert of een besluit neemt, en later blijkt dat je de gevolgen voor medewerkers niet goed hebt overdacht en daardoor hun belangen niet goed hebt behartigd. Zo probeer ik naar ieder onderwerp te kijken. Voor welke collega’s heeft het welke gevolgen?


Het belang van de medewerkers weegt dus zwaar, maar in de OR wegen we natuurlijk ook zeker het belang van het bedrijf mee. Zonder bedrijf geen medewerkers…Dit kan bijvoorbeeld bij een aan- of verkoop van een bedrijfsonderdeel tot dilemma’s leiden.'Peter van Aartsen