Waarom het
Wereld Natuur Fonds
kiest voor
a.s.r. pensioenen

‘Bij ons speelde een nieuwe pensioenregeling voor onze werknemers medio vorig jaar. We hebben om te beginnen een scan gemaakt om te kijken wat er zoal beschikbaar is op de markt. Met vragen als: hoe duurzaam is zo’n verzekeraar en hoe gaan zij om met de beleggingen?


We zijn niet zo’n heel grote organisatie. Bij elkaar zo’n 150 collega’s. Mensen met veelal specialistische rollen. Dat zijn natuurbeschermers. Vaak met een jarenlange ambitie om bij instellingen als WWF te werken. Ook bij onze marketingfuncties vind je mensen die heel bewust voor onze organisatie hebben gekozen. Natuurlijk zijn we als natuur­beschermers bezig met duurzaamheid. Ons pand in Zeist behoort nog altijd tot een van de duurzaamste panden van Nederland. We hebben een warmtepomp en gebruiken zonne-energie. In onze kantine worden alleen verse, vegetarische producten gebruikt. Het zit dus bij wijze van spreken in onze genen. We reizen bijvoorbeeld ook bijna allemaal met het openbaar vervoer.


Bij de keuze voor een nieuwe pensioenverzekeraar ga je dus kijken of zo’n bedrijf past bij waar wij als WWF voor staan. Na die eerste scan kwamen we uit op een longlist die we samen met een speciale adviseur hebben ingekort tot een shortlist. De bedrijven die daaruit kwamen hebben we uitgenodigd voor een presentatie. Dat heeft a.s.r. goed gedaan. Zeker op dat punt van die duurzame beleggingen. Het DNA van beide bedrijven past goed bij elkaar.


60 procent populaties wilde dieren is verdwenen

Als we kijken naar de toekomst zien wij nog de nodige uitdagingen. De biodiversiteit in de wereld gaat hard achteruit. Als je bedenkt dat sinds 1970 maar liefst 60 procent van de populaties wilde dieren is verdwenen. Om die ontwikkeling om te buigen, is een enorme klus. We opereren wereldwijd, maar zijn ook steeds nadrukkelijker dichterbij actief. Op Europees niveau werken we bijvoorbeeld aan bescherming en herstel van de rivieren en op de Noordzee samen met andere natuurorganisaties onder meer bij de Doggersbank. We maken ons ernstig zorgen over wat er terechtkomt van afspraken die de onderwaternatuur zouden moeten beschermen. Ongeveer een derde van dat gebied zou beschermd worden tegen de visserij technieken die de bodem beschadigen.


Er zijn gelukkig ook successen te melden. Om dicht bij huis te blijven: het is gelukt om de nakomelingen van volwassen platte oesters te laten hechten aan lege oesterschelpen. De kleine oesterbroedjes op schelpen zijn op 4 juni voor het eerst geplaatst in de Noordzee bij de Brouwersdam en worden de komende tijd gecontroleerd op overleving en groei. Schelpdierbanken kwamen vroeger overal in de Noordzee voor. Ze zijn heel belangrijk voor het leven in zee want deze riffen zijn een rustgebied en kraamkamer voor talloze vissoorten en andere dieren.


Overlast plastic hoog op lijst

Zeker staat ook de oplossing van de overlast van plastic hoog op onze prioriteitenlijst. Als je ziet wat dat voor effect heeft op de natuur... Dat kunnen we natuurlijk niet alleen oplossen. Daarom kiezen we steeds vaker op allerlei terreinen voor samenwerking met andere organisaties. Ook met commerciële bedrijven. Wij brengen daar de kennis en kunde in. Dit alles om de relatie tussen mens en natuur weer te herstellen, zoals we in onze missie omschrijven. Zodat toekomstige generaties net zo van de natuur kunnen genieten als wij. En wij van WWF ook van een toekomstbestendig pensioen.’

Financieel Directeur Björn Weertman:


‘Het DNA past goed bij elkaar’