OR Persoonlijk


‘Syl, zullen we even een bakkie doen’

‘Voor mij is 1 van de opvallende punten dat we als OR zoveel vertrouwen krijgen van RvB, informatie over bijvoorbeeld een overname wordt heel snel gedeeld. Daardoor kunnen we in een vroeg stadium meedenken. Bij een adviesaanvraag betekent dit vaak dat we voordat het daadwerkelijk tot de schriftelijke aanvraag komt, onze vragen en zorgen al hebben gedeeld en zijn verwerkt in de uiteindelijke aanvraag. Zo kun je met elkaar in korte tijd veel bereiken.


Ook in het dossier Vivat zijn we goed meegenomen in de inhoud. Wij kijken niet direct naar alle details, maar onder meer naar de logica van de overname of fusie. Voor Vivat zijn we als OR een dag bij elkaar geweest en hebben onze speerpunten daarnaast gelegd om onze positie en vragen te bepalen.


Bij alle ontwikkelingen kijken we hoe dit onze toekomst raakt. Als een grote overname er niet meer in zit bijvoorbeeld, is het dan mogelijk dat we zelf worden overgenomen? En wat betekent dit dan voor ons? Als OR heb je daar natuurlijk beperkte invloed op, maar het zijn wel zaken die we met de bestuurder bespreken.


Wat ik heel leuk aan OR-lidmaatschap vind, is dat mensen me uit zichzelf benaderen. “Syl, zullen we even een bakkie doen”. En dan komen er vragen over bijvoorbeeld het fietsplan of we hebben een gesprek over a.s.r.’s duurzaamheid. Dat zou voor mij nog veel meer mogen gebeuren. Wij kunnen ieders input gebruiken voor onze gesprekken met Jos.


Dit hangt ook samen met waar ik nog groei zie voor de OR. We zijn zeer actief op de dossiers die bij ons komen, maar we hebben minder een eigen agenda. Wat willen wij voor elkaar krijgen? Volgen we bijvoorbeeld kritisch genoeg hoe duur­zaam we eigenlijk zijn, en wat betreft het strategisch personeelsmanagement, zien we ook gebeuren wat we uitdragen? Hoe ervaren medewerkers dit? We maken hiervoor dankbaar gebruik van de data die HR tegenwoordig heeft, maar horen ook graag persoonlijk wat collega’s vinden. Tegelijker­tijd realiseer ik me dat die gewenste proactieve houding gezien onze kleine samenstelling best moeilijk is. Maar dat neemt niet weg dat we hiernaar streven!’
Sylvia Waag