Uit de dossiers van Speciale en Juridische Zaken

Geen paardenraces meer na een aanrijding

Nek- en rugklachten, evenwichts- problemen en overgevoelig voor licht


Een verzekerde van a.s.r. veroorzaakt in de zomer van 2013 een aanrijding. De tegenpartij dient een schadeclaim in bij a.s.r. in verband met letselschade. Hij stelt als gevolg van de aanrijding zijn werk als vrachtwagen-chauffeur niet meer te kunnen doen. Ook kan hij niet langer deelnemen aan paardenraces, omdat hij niet in staat is op de sulky (karretje) te rijden. Uit onderzoek blijkt echter dat hij na de aanrijding nog aardig wat prijzengeld heeft gewonnen...

De persoon (de heer X) die door de verzekerde van a.s.r. werd aangereden, claimt als gevolg van de aanrijding nek- en rugklachten te hebben opgelopen. Op een scan zijn geen afwijkingen te zien. Ook claimt X dat hij door het ongeval problemen heeft gekregen met concentreren, overgevoelig is geworden voor prikkels zoals fel licht, niet meer kan lezen omdat de letters dansen voor zijn ogen, last heeft van evenwichts problemen en duizelig­heid en dat hij gehoorproblemen heeft opgelopen. De medisch adviseur spreekt van een ongebruikelijk klachtenbeeld.


Een schaderegelaar van a.s.r. bezoekt X om de geleden schade in kaart te brengen. X kan zijn werk als vrachtwagenchauffeur niet meer doen. Hij heeft te veel pijn en slikt hiervoor medicatie die de rijvaardigheid beïnvloeden. X vertelt ook over zijn hobby paardenraces. Hij heeft een eigen paard, waarmee hij zittend op een sulky meedoet aan races. Door de klachten die door het ongeval zouden zijn ontstaan, kan hij dit niet meer doen. Het prijzengeld dat hij hiermee verdiende, loopt hij nu mis.


Pikeur inhuren

Voor wedstrijden huurt X voortaan een pikeur in. Daar vergoedt hij de reiskosten van en hij moet een deel van het prijzengeld afstaan.

Daarnaast moet X een hoefsmid inschakelen, want dat kan hij ook niet zelf meer. Al deze extra kosten vordert hij op a.s.r.

Daar bovenop stelt X dat hij als gevolg van het ongeval nu een gehoorapparaat nodig heeft. Die kosten wil hij graag door a.s.r. vergoed zien. Want voor het ongeval had X naar eigen zeggen geen gehoorproblemen.


Gehoorproblemen

Tijdens het gesprek wordt X bijgestaan door een belangenbehartiger, die later de schade­regelaar belt. Hij heeft nog even nagepraat met zijn cliënt en is er achter gekomen dat er voor het ongeval wel degelijk gehoorproblemen waren. De kosten voor het gehoorapparaat zijn ten onrechte bij a.s.r. gevorderd.

De schaderegelaar bekruipt hierdoor een vreemd gevoel. Hij heeft toch echt expliciet gevraagd of er voor het ongeval al gehoor­problemen waren en dit is door X ontkend. Zijn er wellicht meer zaken waarover hij niet helemaal eerlijk is?


Aardig wat prijzengeld

De afdeling Speciale en Juridische Zaken voert een bureauonderzoek uit. Wat blijkt? Sinds het ongeval heeft betrokkene aan bijna twintig paardenraces deelgenomen, waarmee hij ook aardig wat prijzengeld heeft gewonnen.


De wedstrijduitslagen laten zien dat in de periode vlak na het ongeval inderdaad een andere pikeur met het paard van X heeft deelgenomen aan wedstrijden, maar dat X inmiddels zelf weer volop aan de wedstrijden deelneemt. Zo reed hij bijvoorbeeld een week voorafgaand aan het bezoek van de schade­regelaar én een week erna een wedstrijd. Tijdens het onderzoek worden van verschillende wedstrijden zelfs filmpjes gevonden waarin X rijdend op de sulky is te zien.


Bij bestudering hiervan door de medisch adviseur van a.s.r., kan hij dit niet rijmen met de geclaimde nek- en rugklachten, en zeker ook niet met de andere geclaimde klachten.Want X is te zien rijdend op de sulky zonder rug- of neksteun, hij kan zich vrijelijk bewegen en de nek goed draaien als hij tijdens de wedstrijd om zich heen kijkt. En X heeft kennelijk voldoende aandacht, concentratie en focus om zich op hoge snelheid door het deelnemersveld te manoeuvreren.


Geen zinvolle dagbesteding

X wordt geconfronteerd met de resultaten van het onderzoek en de bevindingen van de medisch adviseur van a.s.r. Hij komt met zijn echtgenote en belangenbehartiger naar a.s.r. om de kwestie te bespreken. Hij stelt nog altijd ernstig beperkt te zijn in zijn activiteiten en feitelijk geen zinvolle dagbesteding te hebben. Alle voorbereidingen voor een paardenrace worden door anderen gedaan. Hij hoeft alleen nog maar op de sulky te gaan zitten en te rijden. Naast het rijden van wedstrijden, kan en doet hij weinig. Aan het einde van het gesprek verzoekt de belangenbehartiger daarom dan ook om de schadebehandeling weer op te pakken en een aanvullend voorschot aan zijn cliënt te betalen.


Dat doet a.s.r. niet. Wel wordt een vaststellings­overeenkomst opgemaakt waarin X afziet van verdere schadevergoeding, vastgelegd wordt dat hij gedurende de schadeafhandeling een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven aan a.s.r. en dat zijn persoonsgegevens geregistreerd worden in het externe verwijzingsregister. Deze vaststellings­overeenkomst wordt door a.s.r. en het slachtoffer ondertekend, waarmee de claim definitief is afgehandeld.

Waarom fraudebestrijding?


Naar schatting betalen huishoudens ieder jaar tientallen euro’s extra aan premie door consumenten die ten onrechte schade op hun verzekering claimen. De verzekeringsbranche steekt daarom veel tijd in het opsporen en aanpakken van deze personen.