Klimaatkritiek


Ik weet niet hoe jullie dat ervaren maar ik signaleer de laatste tijd dat duurzaamheid in de politiek steeds meer lijkt te verschuiven naar de klimaatdiscussie. Zeker in de pers wordt steeds vaker ruimte geboden aan klimaatcritici die ofwel moord en brand schreeuwen over de kosten of gewoonweg terugkruipen in een staat van ontkenning. En daarmee afstand nemen van de realiteit. Duurzaamheid is geen tijdelijk verschijnsel, geen modetrend, geen agendapunt dat nog eens van alle kanten belicht moet worden. Er is geen weg terug, er is geen andere afslag die je kunt nemen. Wij zullen samen moeten zorgen voor een duurzaam, lees houdbaar toekomstmodel.


Wat ben ik blij en ook trots dat duurzaamheid in ons bedrijf een belangrijke rol speelt, en wellicht een nog belangrijkere rol gaat spelen. Om daar een praktisch voorbeeld van te geven: wat te denken van duurzaam herstel bij Schade? Kijken wat je kunt hergebruiken in plaats van alles te vervangen. Dat is al een mooie stap. Ik noem ook nog graag ons duurzame investeringsbeleid waarmee we al sinds 2014 op nummer 1 staan in de Eerlijke Verzekeringswijzer.


Maar daar blijft het niet bij. We zijn momenteel aan het kijken hoe we ons mobiliteitsbeleid duurzamer kunnen maken. Onder meer door fietsen te stimuleren en reizen met ov aantrek­kelijker te maken. Over de concrete plannen hoor je binnenkort meer.


In zijn algemeenheid zie je dat ook beleggers steeds meer aandacht vragen voor duurzaam­heid. Ze zijn er echt actief mee bezig. Vorig jaar riep een van ’s werelds grootste investeerders BlackRock al op tot een duurzaam beleid. Het is belangrijk dat ook die stakeholders ons duurzame beleid ondersteunen en ruimte geven om verder te gaan op die ingeslagen weg. En het goede nieuws is dat we er steeds vaker op bevraagd worden. En niet alleen over klimaat, ook over hoe we onze rol als werkgever en belegger invullen op het gebied van diversiteit, inclusiviteit, ‘fair wages’ etc, etc. Allemaal onderwerpen die direct met het creëren van een houdbaar toekomstmodel te maken hebben.

Ook binnen a.s.r. krijgt dit thema steeds meer lading. Zo hebben we laatst met het voltallige senior management een dag bij elkaar gezeten om onze MVO-route voor de toekomst te ontwikkelen. Daarover hoor je de komende tijd ook meer! Want we hebben gewoon geen tijd te verliezen. Het Verbond van Verzeke­raars heeft voor klimaatrisico’s gewaar­schuwd dat als we niet zorgen dat de CO2-productie omlaag gaat, de premies omhoog moeten. Want verslechterende klimaatomstandig heden zorgen voor extremer weer, met extremere weergerela-teerde risico’s voor klanten.


Over die klant gesproken: in de dagelijkse praktijk van het zakendoen loop je tegen dilemma’s aan. Want wat doe je bijvoorbeeld als je niet investeert in de tabaksindustrie, met de vraag om de bedrijfspensioenen van een tabaksfabrikant te verzekeren? Dat soort vraagstukken is voer voor onze ethicus Kyon Soons over wie je in dit nummer meer kunt lezen.


Maar dilemma’s zijn voor ons geen reden om pas op de plaats te maken. Laten we van a.s.r. de verzekeraar maken die we willen zijn. Duurzaam en houdbaar. Dan heeft de politiek het nakijken...


Jos Baeten