OR Persoonlijk


‘We zijn gelijkwaardiger en staan

sterker bij de bestuurder’

‘Onlangs hebben we de aftrap van de OR Academy gehad. OC- en OR-leden konden die dag twee workshops volgen, waaronder “Een krachtig betoog houden”. Nuttig, ook omdat we elkaar hier weer een stukje beter hebben leren kennen. Dit is van belang als je samen bij bepaalde vraagstukken wilt optrekken. Dit is bijvoorbeeld bij de verkoop van de bank gebeurd en ook bij de overname van Generali. De opzet van De Andere OR vind ik geweldig. In plaats van 19 leden voorheen, bestaat De Andere OR uit 7 leden. Er is een grote betrokkenheid, we komen vaker bij elkaar en we beslissen allemaal mee. Dat gaat ook sneller. Ik heb ook het gevoel dat we gelijkwaardiger zijn en sterker staan bij de bestuurder. We staan niet tegenover elkaar maar zoeken met de RvB juist naar onze gezamenlijkheid, naar wat goed is voor a.s.r., medewerker en klant.


Er zit wel een nadeel aan zo’n kleine groep. Vooral bij vakanties en ziekte ben je kwetsbaar. Dan komt er veel op het bordje van de overige leden, ondanks de ruime vrijstelling van je werk. Maar in het algemeen ben ik zeer positief. Ook over die samenwerking met de OC’s. 1 keer per 2 maanden hebben we overleg met afgevaardigden uit de OC’s, de zogenaamde Raad van Medewerkers. Dan bespreken we wat er allemaal speelt en leeft in de business.


Zorgen heb ik wel over de interesse voor het werk van de OR. Tijdens onze Valentijnsactie hebben wij leuke gesprekken gehad, maar uiteindelijk waren er maar 3 kandidaten voor de opengevallen plek in de OR. Dat vind ik erg jammer. Maar om positief te eindigen, de huidige OR heeft een mooie, diverse samenstelling. Jong, wat ouder, man, vrouw, ervaren en fris en nieuw. En daarmee bereiken we veel, ook al is dat niet altijd even zichtbaar voor iedereen. Dat is nog een uitdaging waar we aan werken.’


Sape van der Meer