Dit izzz innovatie!

In deze rubriek staan opmerkelijke initiatieven van a.s.r. waarin innovatie voorop staat. Soms zijn het concrete plannen maar soms ook projecten die uiteindelijk niet levensvatbaar blijken te zijn. Of blijven steken bij de pilot. Maar dat mag geen reden zijn om ze niet met elkaar te delen.

Deze rubriek wordt samen-
gesteld in samenwerking met
Innovatie & Digitaal

Het Exoskelet

Een exoskelet is een kunstmatig uitwendig skelet. Het is ter onder­steuning van ledematen, om die zo veel mogelijk te ontzien. Geschikt voor werk met veel schouder belasting en met een vaak herhalende beweging. Het kan ingezet worden bij ambachte­lijke beroepen zoals monteurs in fabrieken, voor de agrarische sector of beroepen zoals jachtschilders of systeemplafondmonteurs.

Wie heeft de leiding?

Nelleke Kiewiet, arbeidsdeskundige bij AOV Individueel.

Waarom is het project gestart?

‘Preventie en duurzame inzetbaarheid hebben bij AOV een hoge prioriteit. Je kunt je voorstel­len dat zo’n exoskelet ervoor kan zorgen dat er minder blessures ontstaan en er minder uitval komt in de zware beroepen. Daarom gaan we kijken of ondernemers en werknemers met schouderbelastend werk, iets aan zo’n exoskelet hebben. Het idee is overigens niet nieuw. Bij de Porschefabrieken in Duitsland wordt het ingezet bij oudere monteurs. In Nederland gebeurt dit nog niet zo veel.’

Wat is de volgende stap?
‘Het gaat soms minder snel dan je hoopt. De aflevering van de skeletten zelf loopt wat vertraging op. We hebben er 20 besteld, maar die zijn er nog niet. We hebben met een start-up te maken die zich aan het ontwikkelen is naar scale-up. Dat gaat soms met wat hindernissen. We gaan de skeletten bij verschillende ondernemers en werkgevers inzetten. Potentiële deelnemers zijn onder anderen klanten van de Langer mee AOV, onze verzekering voor ondernemers met een fysiek zwaar beroep. En collega Hans Steenhuis van AOV Collectief gaat ze bijvoorbeeld introduce­ren bij een klant met een groot schildersbedrijf.’

Slagingskans?
‘De verwachting is dat na 4 weken de eerste resultaten beschikbaar zullen zijn. Of het exoskelet een oplossing kan zijn voor fysiek zwaar werk, kan pas later in het jaar goed beoordeeld worden. Als blijkt dat het werkt, zou je bijvoorbeeld kunnen kijken of je het exoskelet met korting kunt aanbieden.’