MIJN STIMULANS

'Mensen die ietswillen en ondernemen,daar hou ik van’

Mede door de inzet van Harry Tolboom van IT&C krijgt een oud bibliotheekpand in zijn woonplaats Achterveld nu een mooie maatschappelijke functie. Jongeren die te oud worden voor een gezinshuis of kampen met een moeilijke thuissituatie kunnen er een studio krijgen, er komt een ontmoetings­ruimte voor mensen met beginnende dementie en het wordt een buurthuiskamer voor het dorp.


Door Astrid Melger

'In Achterveld staat een oude bibliotheek waar een nieuwe bestemming voor werd gezocht. De omwonenden wilden hem graag behouden als herkenbaar punt en zijn in gesprek gegaan met de gemeente, die vervolgens ruimte bood om in het sociale domein iets te ontwikkelen. De ideeën van drie organisaties die daar interesse in hadden, zijn gebundeld, waardoor de oude bibliotheek nu echt iets van het hele dorp wordt.


Ik denk dat een mooie combinatie is. De jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar, die hulp nodig hebben op weg naar zelfstandigheid, bieden wij de mogelijkheid van begeleid wonen. Ze zijn te oud voor de opvang in een gezinshuis of komen uit een moeilijke thuissituatie. Dit is een mooie tussenvorm. Zij kunnen ook een rol spelen in de ontmoetings ruimte voor mensen met begin­nende dementie of in de buurthuiskamer.


Ik ben gevraagd in het bestuur van de over­koepelende stichting. Vanuit die functie houd ik mij bezig met de voortgang van de verbouwing en fondsenwerving. We proberen tussen de 90.000 en 120.000 euro aan fondsen te werven. Des te meer wij inbrengen, des te lagere huur de gemeente vraagt.


Waarom ik dit doe? Ik denk dat zelfredzaamheid in een dorp altijd heel erg belangrijk is. Ik vind dit soort initiatieven leuk. Mensen die iets willen en ondernemen, daar hou ik van.De verbouwing is nu in volle gang, als het goed is wordt het pand in maart opgeleverd. We zijn al bezig met de opening die in april plaats moet vinden.’

Ook financiële ondersteuning voor jouw goede doel?

In Mijn Stimulans vertelt een collega over hoe hij/zij mede dankzij een Stimulansplan helpt door te doen. Ook een Stimulansplan indienen? a.s.r. foundation wil je graag helpen door jouw maatschappelijke activiteit financieel te ondersteunen. Je kunt hiervoor één keer per jaar een Stimulansplan aanvragen. De financiële ondersteuning is maximaal € 500. Meer informatie vind je op Infonet> over a.s.r.> a.s.r. foundation