Uit de dossiers van Speciale en Juridische Zaken

Over rondvliegende dakpannen en Franse tolpoortjes


Verzekerde meldt bij de hevige storm van januari 2018 dat rondvliegende dakpannen zijn auto hebben beschadigd. Maar klopt dit verhaal wel of probeert hij een oudere schade vergoed te krijgen? In Frankrijk was er een half jaar eerder schade aan zijn auto ontstaan toen een tolpoortje te vroeg dicht ging.

Door Annie van Mechelen

Bij de schademelding stuurt verzekerde een foto, die nog eens laat zien welk een ravage er is ontstaan. Verzekerde wordt gevraagd om een schadeopgave. Hij brengt zijn auto bij een reparateur waar hij ongeveer een half jaar geleden ook is geweest. Zijn auto raakte toen namelijk beschadigd aan de kofferbak tijdens zijn vakantie in Frankrijk door een tolpoortje dat te vroeg was dichtgegaan.

De Franse verzekeraar was hiervoor al aangesproken. Die wilde nog wel graag van a.s.r. het bericht dat er geen vergoeding was verleend vanuit de cascoverzekering. Omdat verzekerde geen beroep wilde doen op de cascodekking, was dit geen probleem. Met dit bericht van a.s.r. in de achterzak kon verzekerde weer terug naar de Franse verzekeraar om deze schade vergoed te krijgen.

Verzekerde stuurt ons voor de geclaimde stormschade een opgave inclusief een tweede foto die, zo gaf hij aan, bij de reparateur was gemaakt. Onze (interne) expert van de schadeafdeling was zo alert om op te merken dat de foto op een wel erg zonnige dag in januari was gemaakt.

De expert nam daarom contact op met de reparateur, die aangaf de auto slechts éénmaal te hebben gezien. En dat was ergens in de zomer van 2017…


Opgave leek gemanipuleerd

De schadeopgave werd ter verificatie naar de reparateur gestuurd. En jawel, de eerder door hem afgegeven opgave leek voor deze

gelegenheid te zijn gemanipuleerd. Wij schakelden daarop een onderzoeksbureau in om alle lezingen vast te leggen. Naast een bezoek aan de reparateur, werd ook verzekerde bezocht zodat hij zijn lezing kon vertellen. Die hield vol dat de opgave was afgegeven door de reparateur.

De onderzoeker besloot toen om verzekerde met de feiten te confronteren. Bij een schadeopgave in het zogenaamde audacomsysteem wordt de prijs van de onderdelen namelijk per eerste van de maand ingevoerd. Daar had verzekerde in ‘zijn’ schadeopgave even geen rekening mee gehouden, daar had hij de schadedatum van 25 januari 2018 van gemaakt. Verder was het nummer op de schadeopgave hetzelfde als dat van 2017.

Verzekerde probeerde eerst zijn handelen goed te praten. Hij had dit alleen maar gedaan omdat de Franse verzekeraar zijn schade nog altijd niet had betaald. En toen de gelegenheid zich voordeed en de dakpannen naar eigen zeggen op zijn auto vielen, vond hij dat de schade best opnieuw geclaimd kon worden. Tenslotte had a.s.r. anders ook moeten betalen, zo redeneerde hij.


Gat in de lucht

Dat hij gedurende de loop van het onderzoek inmiddels door de Franse verzekeraar schadeloos was gesteld, gaf hij pas op het laatste moment toe. En op de vraag van de onderzoeker wat hij zou hebben gedaan als a.s.r. de schade ook zou hebben betaald, zei verzekerde: ‘ik zou een gat in de lucht hebben gesprongen.’ Wij hebben verzekerde maar met beide benen op de grond gezet. De schade is door ons niet vergoed. De autoverzekering is per direct beëindigd en de onderzoekskosten zijn teruggevorderd.


Natuurlijk hebben wij de persoonsgegevens van verzekerde geregistreerd in het externe verwijzingsregister. De komende vier jaar is hij onder de (dak)pannen!

Waarom fraudebestrijding?


Naar schatting betalen huishoudens ieder jaar tientallen euro’s extra aan premie door consumenten die ten onrechte schade op hun verzekering claimen. De verzekeringsbranche steekt daarom veel tijd in het opsporen en aanpakken van deze personen.