Meer dan cijfers


Het zal je vast niet ontgaan zijn dat we de cijfers van 2018 hebben gepresenteerd. We laten goede cijfers zien en daar mogen we best trots op zijn.


Naast deze positieve boodschap was er ook minder goed nieuws. Ik baal van de uitkomst van de stemming over De Andere Cao. Als ik er rationeel naar kijk, vind ik dat we een goed pakket bij de vakorganisaties hebben neerge­legd. Tegelijkertijd begrijp ik dat de ratio het niet altijd wint van het gevoel dat een aantal collega’s heeft verwoord bij de afwijzing. Uit een aantal reacties komt het beeld naar voren dat met name het loonbod niet in verhouding zou staan met de goede resultaten van a.s.r. en daarmee geen recht zou doen aan de inzet van medewerkers.


Dat het zo voelt, begrijp ik en daar wil ik ook niets op afdingen. Wel wil ik er een ander perspectief naast leggen. Sinds de economische crisis hebben we heel hard gewerkt om a.s.r. toekomstbestendig te maken en een aantrekkelijke werkgever te zijn. Ik ben trots op het resultaat en durf de stelling aan dat a.s.r. in alle opzichten een van de meest aantrekkelijke werkgevers is. Ook al merk ik dat collega’s wel eens het gevoel hebben dat het ‘alleen maar minder’ wordt.


Maar goed, we gaan weer met de vakbonden aan tafel, want ik vind nog steeds dat we er samen uit moeten komen. Dan terug naar de resultaten van 2018. Als ik nog even terugkijk naar onze beursgang in 2016 hebben we de doelstellingen die we destijds presenteerden behaald en zelfs overtroffen. Maar het is vooral belangrijk te kijken wat er achter de cijfers voor ontwikkelingen zitten.


Commercieel is dat allereerst natuurlijk de waardering van de klanten. Daarom is een NPS van +42 zo bijzonder belangrijk. Dat onze klanten een steeds grotere tevreden­heid tonen, is in eerste instantie te danken aan de ervaringen die ze in het contact met jullie hebben, maar ook omdat we steeds beter in staat zijn om producten te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van onze klanten. Het Vernieuwde Voordeelpakket is daar een zeer goed voorbeeld van. De stijgende omzet bij Schade is toch voor een groot deel daaraan te danken. Zeker met het oog op de toekomst waarin we de opbrengst van de Leven-portefeuille zien slinken, is groei bij Schade essentieel.

Bij AOV en Zorg is veel aandacht voor duurzame inzet­baarheid van werknemers en zzp’ers. Onder meer door de ‘Langer mee AOV’ voor ‘zware’ beroepen en de Doorgaanverzekering. En er staat nog iets moois aan te komen: het Vitality-concept van AOV en Zorg waar je in deze i.p. meer over kunt lezen. Verder is er een groeiende belangstelling voor de Startershypotheek (met 40 jaar looptijd). En inmiddels neemt a.s.r. met het WerknemersPensioen een stevige derde positie in de Nederlandse markt in als het om nieuwe DC-pensioentransacties gaat.


Met die goede resultaten laten we zien dat duurzaam ondernemen en winstgevende groei goed samen kunnen gaan. Maar ‘resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’, om maar eens een oude wijsheid van stal te halen. Er zijn ook zorgen. Zorgen over de financiële markten of de richting die de economie opgaat bijvoorbeeld. Maar ik heb een rotsvast vertrouwen dat als we samen onze koers vasthouden, we een duurzame, toekomstbestendige verzekeraar zijn die op lange termijn bestaansrecht heeft. En met dat samen bedoel ik iedereen die aan a.s.r. zijn of haar bijdrage levert. Niet alleen de business, maar ook de collega’s van alle andere bedrijfsonderdelen. Als dat lukt, blijven we in die samenwerking ook terugzien in hoe a.s.r. zich verder ontwikkelt.


Jos Baeten