Jos Baeten kijkt terug op een roerig 2020

‘Ik ben trots op hoe we het met elkaar doen’

Alles wat Jos Baeten verwachtte voor a.s.r. voor 2020 kon al in maart overboord. COVID-19 zorgde ook bij a.s.r. voor onzekerheid over de effecten van de pandemie. ‘Maar gaandeweg kreeg ik het gevoel dat we het met de inzet van alle collega’s operationeel goed voor elkaar hadden en steeg de klantwaardering. Dat maakt me trots, hoe we het met elkaar gedaan hebben.’ Jos over de stand van zaken aan het einde van het jaar en een tipje van de sluier over de toekomstplannen. ‘We gaan met de nieuwe RvB onze koers aanscherpen, maar verwacht geen revolutie.’

Door Hans Vos

Wat zijn je eerste indrukken als je achterom kijkt naar dit jaar?

‘Er zijn bij a.s.r. veel jaren geweest met bijzondere dingen maar dit jaar staat toch echt voor mij in de top 3. Je begint met een planning van de business en in de aanloop naar maart moesten we alles aanpassen. Denk daarbij ook nog maar eens aan de overstap naar volledig thuiswerken, wat een enorme operatie was. Bij het begin van het tweede kwartaal stonden we echt voor de grote vraag: wat gaat dit doen? April en mei waren de meest onzekere maanden die je je kunt voorstellen. Maar al vrij snel kwamen we tot het besef dat de betrokkenheid en inzet van de medewerkers zeer hoog was en mede daardoor de business goed doordraaide, ook commercieel. Dat heeft me echt aangenaam verrast.’

Daar kwam ook nog bij dat je net goed en wel met de nieuwe RvB aan de slag was.

‘Wat dat betreft was het een waanzinnig leuk jaar. Er ontstond met de komst van Ingrid en Annemiek een totaal nieuwe en andere dynamiek. Annemiek heeft zich in heel korte tijd het financiële veld goed eigen gemaakt. En met Ingrid die het verzekeringsvak van haver tot gort kent, hebben we daardoor enorme snelheid kunnen maken. Ondanks dat we heel weinig fysiek samen hebben kunnen zijn, is een enorme verbinding ontstaan. Dat heb ik als heel positief ervaren. In onze blogs zie je dat ongetwijfeld terug.’

Voor veel collega’s was het afgelopen jaar ongetwijfeld lastig door het thuiswerken om een beeld te krijgen hoe het met andere afdelingen is gelopen. Wat is het beeld als je wat meer inzoomt op de businesslines?

‘Zonder de illusie te hebben dat ik de resultaten van alles en iedereen de revue kan laten passeren, kan ik daar wel het nodige over zeggen. Bij Hypotheken zagen we een recordaantal nieuwe aanvragen. De productie werd eerder hoger dan lager, deels door de angst dat de rente omhoog zou gaan en ondanks het onzekere toekomstperspectief. Bij het uitvaartbedrijf zagen we de overlijdens maar dat is in de loop van het jaar genormaliseerd. Het is een beetje in lijn met andere jaren met pieken en dalen. Daarbij heeft Ardanta een mooie switch gemaakt naar online service en verkoop.’

Voor Ziektekosten zal het toch wel een enerverend jaar zijn geweest?

'We hebben daar een aantal dingen gezien. Natuurlijk was er onzekerheid over de extra lasten door corona. En je zag ook de zorgonthouding bij de eerste piek waar de angst voor corona veel mensen thuis hield. Commercieel gezien is het bij Ziektekosten goed gegaan. Veel nieuwe aanwas. We staan er best goed voor met commerciële premies. Dus daar hebben we met name bij Ditzo hoge verwachtingen van.’

Bij Leven en Pensioenen loopt Leven Individueel al jaren terug. Dat zal dit jaar niet veel anders geweest zijn.

‘Inderdaad, daar is commercieel niet veel over te melden maar we mogen er best trots op zijn dat de VvAA­- en Loyalisconversies op tijd zijn afgerond. Bij Pensioenen zien we dat ondanks de pandemie de nieuwe business het erg goed blijft doen. En het in elkaar schuiven van Individueel Leven en Pensioenen is onder leiding van Pauline Derkman prima gegaan. En we hebben niet te vergeten ook dit jaar gemeld dat we Brand New Day overnemen.’

En hoe was 2020 voor Schade en AOV?

‘Bij Schade zagen we in het tweede en derde kwartaal minder claims, minder grote letselschades, minder inbraak en autoschade. En daar is het ook commercieel goed gegaan net als bij Ditzo Schade. Daarbij zijn bij Schade ook op andere gebieden grote stappen maakt, zoals de systeemconversie. Corona heeft op AOV denk ik de meest directe impact gehad. Veel claims op de ziektewet, en dat is eigenlijk het hele jaar door zo gebleven. Veel mensen die ziekgemeld waren, konden niet naar de dokter of fysio voor behandeling en door de zorgonthouding waren er geen reïntegratietrajecten. Maar het loopt commercieel goed door, zeker bij Collectief. Bij Individueel staat er wel wat druk op de business. Mijn respect in dit kader voor Frank Romijn die in deze hectische tijd alles uitstekend heeft overgedragen aan Ewout Hollegien die zijn taak voortvarend heeft opgepakt.’

Vastgoed, of real estate zoals we het tegenwoordig noemen, met de kantoren- en winkelportefeuilles zullen ook de nodige zorgen gehad hebben?

'Zeker als we kijken naar de huren bij de winkeliers. Daarin is creatief meegedacht en dat is in de loop vanhet jaar weer iets bijgetrokken. Bij Vermogensbeheer is de impact minder zwaar geweest dan we gedacht hadden hoewel er door beweging op de financiële markt behoorlijke afboekingen zijn gedaan.’

Het reizen lag ook helemaal stil...

'Natuurlijk was het wegvallen van de reisbusiness een klap voor de Europeesche. En ze hadden het druk met repatriëring. Naast het opdrogen van alle kortetermijnverzekeringen hadden we ook nog te maken met het wegvallen van een grote collectieve reisklant. En was er nog de uitdaging van integratie van Ditzo met de Europeesche.’

Is hiermee een redelijk compleet beeld geschetst van hoe a.s.r. heeft gedraaid in 2020?

‘Nee niet helemaal. Wat ik zeker nog genoemd wil hebben, zijn de prestaties van onze distributiebedrijven, zoals onder andere Van Kampen Groep, SuperGarant en Boval. Zij hebben zich snel aangepast aan de nieuwe situatie en goede service geleverd aan de klanten. En als je over de hele business heen kijkt, zijn goede prestaties niet mogelijk zonder de inzet van alle staven, financiële afdelingen en facilitair. De onderlinge samenwerking is ondanks de afstand sterk gebleven. Van zaken als stoelen thuisbrengen, het bliksemsnel aanpassen van de campagnes, de aandacht van HR voor de mensen. En Compliance, JZ en Audit die hun programma’s moesten aanpassen. Samen hebben we ervoor gezorgd dat alles door kon draaien. Daar ben ik uitermate trots op.'

Met vertrouwen in de toekomst?

‘Zeker, maar niet zonder zorgen. De economische impact van corona moet nog blijken en de lage rentes zullen ons parten blijven spelen. Volgend jaar gaan we ook onze nieuwe financiële en niet-­financiële targets vastleggen met de koers die daarbij hoort. Daar kan ik nog niet te veel over zeggen maar het wordt het verleggen van accenten, geen revolutie. Ik heb er dus zeker vertrouwen in dat we het met de inzet die we ook dit jaar weer hebben getoond, gaan redden.’