IFRS17: een megaklus achter de schermen

Terwijl de businesslines van a.s.r. bezig zijn met de dagelijkse routine en de klant nergens iets van merkt, speelt er achter de schermen bij Finance, Risk & Performance Management (FRPM) een megaklus. Zo’n 170-200 collega’s zijn bezig om een enorme hoeveelheid data te verzamelen, en in soms nieuw ontwikkelde rekensystemen te zetten om te voldoen aan de nieuwe wetten waar verzekeraars aan moeten voldoen: IFRS17 en 9.

Onder aansturing van Milou de Zwart en Jeroen Meijers is net een zogenaamde dry-run afgesloten. ‘Er komt enorm veel bij kijken, maar elke collega die eraan werkt is trots om deel uit te maken van zo’n project.‘

Door Hans Vos

Directeur Patrick Klijnsmit voorspelde het al vorig jaar; IFRS17 - International Financial Reporting Standard, nummer 17 - gaat de verzekeringswereld op z’n kop zetten. Milou de Zwart van het Shared Service Centre en Jeroen Meijers van Group Performance en Risk, beiden verantwoordelijk voor het project, kunnen dit alleen maar beamen. ‘Wat je bijvoorbeeld kan gaan zien is dat de resultaten van verzekeringsbedrijven jaar op jaar meer kunnen fluctueren. Bij a.s.r. zie je al jaren een steady stijgende lijn. Dat kan in de toekomst dus mogelijk anders worden.’

Maar zo ver is het nog niet. Volgens Milou en Jeroen komt IFRS17/9 in essentie neer op het veel gedetailleerder vastleggen van verzekerings- en beleggingsdata. ‘Het idee erachter is dat je op die manier verzekeraars beter met elkaar kunt vergelijken. Ook internationaal want IFRS17 geldt voor de hele wereld. Anders gezegd: het is om inzicht te krijgen in toekomstige verplichtingen van een verzekeraar en dit dan vastgesteld op marktwaarde.’

En dat detailniveau gaat heel ver, weet Milou. ’Vroeger kon je berekeningen maken op portefeuilleniveau of in bulk. Nu moeten alle polissen van a.s.r. er in meegenomen worden. Inmiddels zijn zo’n 230 miljoen records verwerkt en dat is nog zeker niet alles. Er zijn alleen al 6 miljoen polissen Leven verwerkt. Ook de ontwikkeling van de productkenmerken over de jaren heen moet vastgelegd worden en de dekkingen jaar voor jaar, soms wel tot 15 jaar terug, bij Pensioenen bijvoorbeeld.’

Het was al snel duidelijk dat de systemen bij a.s.r. niet opgewassen waren tegen de enorme stroom data die ingevoerd moeten worden. Jeroen: ‘Om die data in de polisadministratie te krijgen stelt dat andere eisen aan de datahuishouding. Je moet nieuwe rekenmodules ontwikkelen. En daar heb je systemen en programma’s voor nodig. Die hebben we bij a.s.r. voor het grootste deel zelf gebouwd.’

'We hebben het grootboek nu in het nieuwe SAP-systeem staan’, vult Milou aan. ‘Dat hebben we dan wel aan gekocht maar de andere reken- en risksystemen die we Sigma, Omega en Gamma hebben genoemd, zijn inderdaad allemaal hier ontwikkeld.’ Het is nu verschoven naar 1 januari 2023. Dat komt ons natuurlijk goed uit want dan kunnen we ons nog beter voorbereiden om in 2022 een jaar parallel te draaien en daar hebben we de cijfers van 2021 voor nodig.’

Hoe het wereldwijde verzekeringslandschap er dan uit komt te zien, is volgens Jeroen nog moeilijk te voorspellen. ‘De volatiliteit voor verzekeringsbedrijven zal mogelijk toenemen, omdat de verzekeringsverplichtingen bepaald gaan worden op marktwaarde. De verplichtingen worden daardoor mogelijk veel beweeglijker en afhankelijk van renteontwikkelingen en dergelijke, dingen die nu groten¬deels gefixeerd zijn. Vooral het eerste jaar zal verandering brengen. De cijfers moeten zich opnieuw gaan zetten. De analisten zullen daarin mee moeten om ze goed te begrijpen. Het is een nieuwe manier van het rapporteren van de cijfers, waarmee je betere analyses kunt maken om het financieel gezond en beter inzichtelijk te maken.’

Het idee om daar een bijdrage aan geleverd te hebben, geeft de hele ploeg die eraan werkt volgens Jeroen en Milou een enorme voldoening. ‘Mensen zijn bezig om hun omgeving te veranderen. Er was een enorme gedrevenheid om het goed te doen. En ieder onderdeel van a.s.r. heeft hiermee te maken. Uit eigen beweging zijn teams in ploegendiensten gaan werken om het voor elkaar te boksen. Het is en blijft een enorme ontdekkingsreis en mensen willen daarbij zijn. Iedereen vindt dit hartstikke leuk. Lekker knallen. Want dat is het.’