Uit de dossiers van Speciale en Juridische Zaken

Wel of geen schade door storm, Street Smart geeft uitsluitsel

Door Martin de Bruin / Marleen Veldhuijzen

Mevrouw K. sluit een opstal verzekering af bij Ditzo en meldt een half jaar later schade als gevolg van een storm. Een schade-expert van a.s.r. bezoekt het adres en constateert inderdaad schade aan de gevel van de woning. Maar of die schade ook door de storm is veroorzaakt, is nog maar de vraag.

In de zomer van 2019 sluit mevrouw K. een opstalverzekering af bij Ditzo. Alle toetsingsvragen beantwoordt zij keurig met ‘nee’ waarna K. als nieuwe verzekerde welkom wordt geheten. In februari het jaar daarop waait het fors en K. claimt storm¬schade aan haar woning. Tijdens de storm is de schutting aan de zijkant van haar woning omgewaaid en er zijn beschadigingen ontstaan aan een aantal gevelplaten. De schade-expert van a.s.r. bezoekt haar woning en ziet dat de schutting al is gerepareerd en dat de gevelplaten inderdaad beschadigd zijn. De expert vraagt zich wel meteen af of deze schade door de storm is ontstaan of dat het een oudere beschadiging is. Hij bekijkt via het programma Street Smart foto’s van de woning en ziet dat de gevelplaten al sinds 2018 en 2019 beschadigd zijn. Dit is waarschijnlijk het gevolg van ouderdom en jarenlange weersinvloeden en dus zeker niet veroorzaakt door de storm zoals mevrouw K. claimt. Mevrouw K. is het niet met de expert eens. Zij vertelt dat de gevel voor de februaristorm helemaal intact was. De expert vertrouwt het niet en besluit het dossier over te dragen aan Speciale Zaken. Tijdens het hierop volgende bureauonderzoek wordt duidelijk dat K. in de zomer van 2019, vlak voor het afsluiten van de opstalverzekering bij Ditzo, stormschade aan haar gevel heeft

geclaimd bij verzekeraar Univé. Univé stelde vast dat de schade aan de gevelplaten al sinds 2018 aanwezig is. Het e-mailadres en bankrekeningnummer in het dossier van Univé corresponderen met die van a.s.r.

Nu gaan alle alarmbellen rinkelen. Na extra onderzoek door onderzoeksbureau Dekra blijkt dat het al langer financieel niet goed gaat met verzekerde. K. woont met haar pleegzoon in het huis waarop sinds 2016 beslag is gelegd. Ook is zij eerder geweigerd door Centraal Beheer in verband met het niet betalen van de premie en de verzekering bij Univé was, vanwege de betalingsproblemen, op naam van haar pleegzoon afgesloten terwijl hij verstandelijk beperkt is en niet kan lezen en schrijven. Nadat er ook betalingsproblemen bij de Belastingdienst ontstonden, is verzekerde in 2020 onder bewind gesteld.

Terug naar de geclaimde stormschade bij Ditzo. Mevrouw K. heeft een flink probleem. Zij heeft de toetsingsvragen niet naar waarheid ingevuld waardoor zij niet aan haar mededelingsplicht voldoet. Ook verklaart zij onjuist over de betalingsproblemen en de eerdere afgewezen stormschade. Zij claimt bovendien een schade die al voor de ingangsdatum van de polis aanwezig was. Daarnaast misbruikt K. de persoonsgegevens van haar verstandelijk beperkte pleegzoon voor het afsluiten van een verzekering. Uiteindelijk geeft K. toe dat ze onjuist gehandeld heeft.

Voor a.s.r. is de maat vol. Alle verzekeringen van mevrouw K. worden beëindigd, de persoons-gegevens van K. worden een periode van 3 jaar in het Externe Verwijzingsregister opgenomen en K. moet de onderzoekskosten terugbetalen. Ook vordert a.s.r. een bedrag van € 532 voor de interne kosten. Ondanks dat K. het financieel lastig heeft, is zij begonnen met terugbetalen.

Street Smart helpt

Street Smart is een interactieve webviewer voor data van Cyclomedia. Er staan zowel actuele als historische beelden in waardoor ook veranderingen door de jaren heen kunnen worden gedetecteerd. Cyclomedia rijdt jaarlijks rond om opnames te maken van de Nederlandse buitenruimte. Met speciaal uitgeruste voertuigen worden 360 graden panorama foto’s gemaakt vanaf de openbare weg.

Voor wie? De foto’s zijn alleen beschik¬baar voor klanten van Cyclo-media via een website met toegangsbeveiliging. Vooraf worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). Klanten van Cyclomedia zijn onder meer gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen alsook verzekeringsmaatschappijen en ingenieursbureaus.

Waarom fraudebestrijding?

De financiële schade door verzekeringsfraude heeft invloed op de premies voor alle verzekerden in Nederland. Voor het vijfde jaar op rij groeit het aantal ontdekkingen van verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Hiermee voorkomen verzekeraars sterke premiestijgingen als gevolg van fraude. In 2019 waren er ruim 22.000 bewezen verzekeringsfraudes. Hiermee voorkwamen verzekeraars dat zo’n 96 miljoen euro onterecht werd uitgekeerd aan fraudeurs. Het vermelden van onwaarheden en het opzettelijk verzwijgen van informatie in de verzekeringsaanvraag waren de voornaamste oorzaken van verzekeringsfraude. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.