Nieuwe standaardcriteria voor duurzame investeringen

Joost Notenboom:

‘Taxonomie wil einde maken aan green washing'

Door Hans Vos

Vorig jaar was Joost (ook) nog lifesaver op Bondi Beach in Sydney

Kijk ons eens duurzaam zijn. Bijna elke onderneming zegt dat. Maar welke criteria zijn daarvoor? Zeker als het op klimaat aankomt. De zogenaamde EU-taxonomie gaat daar een concreet raamwerk voor aanbieden dat Europees wordt ingevoerd. Daarmee komt een einde aan greenwashing waarin bedrijven (en hun kapitaalverstrekkers) zich groener kunnen voordoen dan ze zijn, weet Joost Notenboom van Vermogensbeheer. ‘a.s.r. heeft actief meegewerkt aan dit systeem dat in detail aangeeft wat ecologisch duurzaam is.’

Al vanaf 2007 heeft a.s.r. een duurzaam beleggingsbeleid. Maar zo lang kan Joost Notenboom persoonlijk niet terugkijken. Tot eind vorig jaar was hij nog manager klimaatverandering bij een grote Australische bank. Nu maakt hij deel uit van het team binnen Vermogensbeheer met Jos Gijsbers en Raquel Criado Larrea.

‘Ik heb aan den lijve ondervonden wat de gevolgen kunnen zijn van klimaatverandering. Nog nooit waren er zo veel, en zulke heftige, bosbranden in Australië als vorig jaar.’ De bosbranden onderstrepen de noodzaak om wereldwijd de CO2-uitstoot, oftewel de broeikasgassen, terug te brengen. ‘Daar is die taxonomie voor in het leven geroepen. We streven ernaar om mondiaal onder die 2 graden temperatuurstijging te blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Anderhalf zou mooier zijn. Op 70 punten wordt nu concreet aangegeven welke criteria er zijn om binnen die grenzen duurzaam actief te zijn.’

Het is geen systeem met een cijferscore. ‘Nee, het gaat erom dat een bedrijf niet alleen aangeeft in het jaarverslag wat de omzet is, maar ook hoeveel procent daarvan bestaat uit bijvoorbeeld het winnen of verbranden van steenkool, of door staalproductie of produceren van cement wat heel CO2 intensief is. En afval, transport, vastgoed, maar ook bosbouw, landbouw en dus ook schadeverzekeringen voor klanten in dit type bedrijfssegmenten. Alles wat gebeurt in een economie heeft nu minimale criteria en standaarden. Door dit systeem kunnen we appels met appels vergelijken, zeggen we wel eens. En dit raamwerk zal worden uitgebreid de komende jaren, van een focus op klimaat naar andere milieuthema’s zoals preventie en bestrijding van verontreiniging, gebruik en bescherming van water en maritieme hulpbronnen, circulaire economie en bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.’

Zo kunnen financiële instellingen hun duurzame investeringen beter afstemmen. ‘Voor alle duidelijkheid: deze EU-taxonomie is een onderdeel van een groter geheel. Europa gaat meer duwen op transparante beleggingsproducten, met de ambitie om in 2050 het eerste klimaat neutrale werelddeel te worden, via de zogenaamde EU Green Deal. Voor ons als a.s.r. gaat het natuurlijk veel verder dan alleen kijken naar Vermogensbeheer met een geïnvesteerd vermogen van 70 miljard. Ook bij Vastgoed, Pensioenen en Levensverzekeringen zullen we te maken krijgen met deze nieuwe wet- en regelgeving.’

De EU-taxonomie, en de overige verordeningen die vallen onder het zogenaamde EU Sustainable Finance Action Plan (de component van de Green Deal die ervoor moet zorgen dat private kapitaalstromen die klimaat neutrale ambities van het continent gaan ondersteunen) zal ook een nieuwe uitdaging voor a.s.r. oproepen. ‘We investeren al duurzaam vanaf 2007 en hebben ons beleid steeds verder aangescherpt. We kijken altijd naar de beste jongetjes en meisjes van de klas. De EU-taxonomie gaat ons beleid vooral voor iedereen inzichtelijker en vergelijkbaarder maken. En de hoop is dat de hele sector op het gewenste niveau komt. Maar dan moeten wij ons buigen over de vraag hoe wij ons in de toekomst gaan onderscheiden. Dat wordt inderdaad nog een uitdaging.’

Taxonomie?

Kortweg is taxonomie een Europees classificatiesysteem dat duurzaamheid definieert. De taxonomie geeft aan wat duurzaam is en wat niet. Het classificatiesysteem geeft een beeld van de duurzaamheid van bedrijven en financiële instellingen en daarmee ook van specifieke investeringsfondsen. Deze krijgen een score toegekend die aantoont in welke mate zij voldoen aan de klimaatdoelen van de Europese Unie. Ook specificeert de taxonomie welke duurzaamheidsprestaties bepaalde economische activiteiten moeten leveren om bij te dragen aan de Europese klimaatdoelen.