Dat het nooit meer wordt wat het geweest is, is voor Jolanda Sappelli een uitgemaakte zaak. Maar hoe de toekomst er voor a.s.r. uit komt te zien, is ook voor de directeur HR nog enigszins in de glazen bol kijken. Duidelijk is wel dat we waarschijnlijk niet meer standaard 4 of 5 dagen naar kantoor zullen komen. En zoals Jolanda het ziet wordt het kantoor dan steeds minder een plek om vanachter je scherm te werken, maar meer een ontmoetingsplaats voor collega’s en voor overleg. ‘Ik hoorde laatst al een collega roepen na een overleg op kantoor: ik ga naar huis om te werken, kan ik meters maken.’

Jolanda Sappelli over werken op kantoor na corona

'Meer ruimte voor ontmoetingen creëren'