HR Update

Hoe gaat het met ons? De Mood Monitor tot nu toe

Sinds 20 april – met een zomerstop tot begin september – zet HR de Mood Monitor in, met vragen aan alle medewerkers over werkgeluk, vitaliteit en toewijding. Aanleiding voor deze korte pulse check was het verplichte thuiswerken, als gevolg van de corona-maatregelen. De vragen wisselen elke week en er zijn terugkerende stellingen. Daarnaast meten we regelmatig de eNPS. Deze geeft weer in hoeverre collega’s bereid zijn om a.s.r. als werkgever aan te bevelen.

'Luisteren naar medewerkers nu nog belangrijker'

Jolanda Sappelli: ‘Hoewel a.s.r. al jaren tijd- en plaatsonafhankelijk werkt, is de keuzevrijheid om zo nu en dan thuis te werken niet te vergelijken met het verplichte en fulltime thuiswerken van de afgelopen maanden. Als HR-afdeling hebben we dan ook direct nagedacht hoe we ondanks de afstand toch contact met onze medewerkers konden blijven houden, in verbinding konden blijven en ze een stem konden geven. Via de Mood Monitor krijgen we wekelijks snel en effectief inzicht in hoe het met onze medewerkers gaat en het publiceren van de resultaten op Infonet zorgt voor verbinding. De methodiek hebben we zelf intern ontwikkeld. Maar we willen ook handelingsperspectief bieden en de resultaten daadwerkelijk opvolging geven. Dus ontvangen de ruim 300 managers bij a.s.r. wekelijks

een moodboard met de resultaten voor hun eigen team(s). Het produceren en verzenden van de ruim 300 dashboards is een geautomatiseerd proces; dat kan overigens alleen als je de interne data-architectuur al goed op orde hebt.'

Uitbreiding ontwikkelaanbod De uitkomsten van de Mood Monitor zijn vooral bedoeld om leidinggevenden en medewerkers te helpen om de dialoog met elkaar aan te gaan over werken tijdens de coronapandemie. Daarnaast gebruikt de HR-afdeling de resultaten voor het ontwikkelen van (HR-)beleid en opleidingsaanbod.

‘Omdat veel medewerkers aangaven dat hun balans tussen werk en bewegen beter zou kunnen, werd bijvoorbeeld de e-workshop “Mentaal fit vanuit huis” opgenomen in ons ontwikkelaanbod. Ook kwamen er telefonische spreekuren met vitaliteitsspecialisten en ontwikkelcoaches. En omdat redelijk wat collega’s zich zorgen maken over (de gevolgen van) corona, bieden we vanaf dit najaar een online workshop “Anti-pieker workshop” aan.’

Ontwikkeling van de 3 pijlers: In het onderzoek wordt wekelijks per pijler een vraag gesteld:

 • werkgeluk, betrokkenheid en bevlogenheid (geel)
 • toewijding, productiviteit en prestaties (blauw)
 • vitaliteit, mentaal en fysiek welzijn (grijs)

Werkgeluk

De scores variëren tussen de 5,6 en 8,7.

De stelling in week 29 ‘Ik verwacht in de toekomst vaker een dagdeel naar kantoor te gaan in plaats van een hele dag’ geeft de laagste score (5,6).

We zien hier de voorkeuren tussen medewerkers uiteenlopen. De lage score in week 25 (6,0) is ook opvallend: een derde van de medewerkers heeft het gevoel dat de werkdruk is toegenomen ten opzichte van de eerste weken thuiswerken.

In week 24 geven we ons werkgeluk het hoogste cijfer: 8,7. De meeste medewerkers voelen zich sterk gesteund door hun manager in de ‘nieuwe manier van werken’.

Uit de overige reacties op de stellingen die onder de pijler Werkgeluk vallen, blijkt verder dat:

 • we ons nog steeds onderdeel van een team voelen, ondanks de afstand
 • we het moeilijk vinden om tijd vrij te maken voor informeel contact met collega’s
 • we gemiddeld evenveel voldoening halen uit ons werk, maar er verschillen zijn in leeftijd: hoe jonger de medewerker, hoe groter de terugval in werkvoldoening door het thuiswerken we ons ruim voldoende gewaardeerd voelen voor onze inzet
 • er na enkele weken thuiswerken beperkt sprake is van een verbetering in de balans tussen werk en privé
 • de helft van de medewerkers meer dan voldoende ruimte ervaart om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling
 • we er trots op zijn om te werken bij een bedrijf met zo’n lange en bijzondere historie als a.s.r.
 • de meeste medewerkers enthousiast zijn over vaker ‘thuiswerken’ in de toekomst
 • we verdeeld zijn over de ‘duur’ van een werkdag op kantoor in de toekomst; hele dagen of dagdelen
 • er gemiddeld niet heel veel meer behoefte bestaat om vaker fysiek met collega’s bij elkaar te komen

Nostiam es egi aleris pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu volorerestia nectem a sequia et autatis. Nostiam es egi aleris noxim simissoliis etiquam.

Subiramubtum

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que num exped quia volorerestia nectem a sequia et autatis. Nostiam es egi aleris noxim me vernica vividi menius in etiquam.

Toewijding

Deze pijler scoort vrijwel altijd hoog in het onderzoek, behalve in week 25.

De stelling ‘Ik merk dat vergaderen in ‘Teams’ mij minder energie kost dan fysiek vergaderen’ scoort een 5,4.

Hoewel video-vergaderen eerder massaal werd genoemd als positieve ontwikkeling die we in de toekomst vast willen houden, wordt het blijkbaar ook als intensiever ervaren dan fysiek vergaderen. Uit de overige reacties op de stellingen die onder deze pijler vallen blijkt verder dat:

 • we goed in staat zijn elkaar te informeren zodat we ons werk goed kunnen blijven doen
 • we ons zeer comfortabel voelen in het gebruik van digitale middelen
 • we vinden dat we erin slagen de kwaliteit van onze dienstverlening aan klanten en collega’s op gelijk niveau te houden

 • we zeer tevreden zijn over de informatievoorziening rondom de gevolgen van de coronamaatregelen voor de werksituatie
 • er vertrouwen is in het coronabeleid van a.s.r.
 • medewerkers er veel vertrouwen in hebben dat we ook in het ‘nieuwe normaal’ succesvol blijven functioneren
 • we veel vrijheid ervaren vanuit onze manager en ons team om taken en verantwoordelijk-heden zelf in te richten
 • leidinggevenden ook op afstand voldoende aandacht hebben voor hun medewerkers

Nostiam es egi aleris pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu volorerestia nectem a sequia et autatis. Nostiam es egi aleris noxim simissoliis etiquam.

Subiramubtum

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que num exped quia volorerestia nectem a sequia et autatis. Nostiam es egi aleris noxim me vernica vividi menius in etiquam.

Vitaliteit

Hier fluctueren de stellingen nogal. Naast de allerlaagste score (5,4) zit hier ook de allerhoogste (8,9).

De 5,4 gaat over zorgen die we hebben over het coronavirus en de gevolgen daarvan. Deze stelling is eerder gemeten, toen was de score gemiddeld een 7,8. We zijn ons dus meer zorgen gaan maken.

Uit de 8,9 blijkt dat we allemaal goed op de hoogte zijn van de coronamaatregelen van a.s.r.

Uit de overige reacties op de stellingen die onder deze pijler vallen blijkt verder dat:

 • de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar zich bij de eerste meting (week 17) relatief de meeste zorgen maakt over corona en de gevolgen daarvan; in week 22 is er weinig verschil tussen de leeftijdsgroepen
 • we het moeilijk vinden een goede balans te vinden tussen werken en bewegen
 • we ons vrij voelen om verlof op te nemen
 • twee op de vijf medewerkers meer piekert dan anders, de piekeraars zitten met name in de leeftijdscategorie < 35 jaar

 • we er ons redelijk comfortabel bij voelen om straks weer naar kantoor te gaan, medewerkers die jonger zijn dan 35 en ouder dan 55 lijken echter een iets hogere drempel te ervaren
 • het volhouden van een gezond eetpatroon voor ongeveer een derde van ons lastiger is dan vóór het corona-tijdperk
 • voor de helft van de medewerkers de slaapkwaliteit minstens net zo goed of verbeterd is sinds het thuiswerken; voor een derde is deze verslechterd
 • we er ruim voldoende vertrouwen in hebben dat collega’s de 1,5-meter maatregel op kantoor naleven

eNPS: Helft medewerkers beveelt a.s.r. actief aan bij anderen als werkgever

In de week van 11 tot en met 17 mei meten we via de Mood Monitor voor het eerst de eNPS, de aanbevelingsintentie van a.s.r. Deze is met +50,5 buitengewoon hoog.

Ruim de helft van de medewerkers is promoter (score 9 of 10) en beveelt a.s.r. dus actief aan bij anderen als werkgever. De verklaring voor deze hoge score is wellicht te vinden in de antwoorden op de open vraag over ‘trots’: collega’s spreken hier massaal hun waardering uit voor a.s.r. als werkgever, de communicatie over de coronamaatregelen, hoe het management zich opstelt in deze periode, de onderlinge samenwerking, de extra vrije uren voor zorgtaken of ontspanning, het begrip voor elkaars thuissituatie, teamprestaties en het recente Teams-event met Jos Baeten.

In week 24 en 28 meten we de eNPS nog een keer: deze blijft onveranderd hoog (+50,3-50,4).