Uit de dossiers van Juridische en Speciale Zaken

De frauderende farmaciestudent

Een farmaciestudent wordt aangereden door een verzekerde van a.s.r. De student claimt letselschade en zegt daardoor studievertraging op te lopen. Een jaar studievertraging zou al snel resulteren in een schadevergoeding van ruim € 20.000. De arbeidsdeskundige wil eerst meer weten en neemt contact op met de decaan. Wat een ‘makkelijke’ zaak lijkt, ligt toch anders.

Door Jaap Euser

Een bij a.s.r. verzekerd voertuig is betrokken bij een aanrijding. De bestuurder van een auto rijdt van achteren op de auto daarvoor. Daarin zit een farmaciestudent. Die claimt letselschade, waardoor zijn drukke leven tot stilstand is gekomen. De man zegt arbeidsongeschikt te zijn geraakt en door de gevolgen van de aanrijding studievertraging op te lopen. Sinds het ongeval zouden zijn cijfers van de studie Farmacie aan de universiteit flink gekelderd zijn. Als bewijs levert het slachtoffer cijferlijsten met netjes het logo van de universiteit erop.

Bij een jaar studievertraging aan de universiteit heeft het slachtoffer al gauw recht op een schadevergoeding van een ruime € 20.000. De arbeidsdeskundige van a.s.r. wil nog wat meer weten over de student en wil daarom contact opnemen met de decaan, die ook hoogleraar aan de universiteit is. Hij meldt dit aan het slachtoffer. Kort daarop ontvangt de arbeidsdeskundige een e-mail van de hoogleraar die aangeeft telefonisch moeilijk bereikbaar te zijn, maar dat er wel per e-mail gecorrespondeerd kan worden. Dit vertrouwt de arbeidsdeskundige niet en hij belt de hoogleraar op. Dan blijkt de hoogleraar helemaal niet bekend te zijn met de mailcorrespondentie met de arbeidsdeskundige. Sterker nog, hij stelt het letselslachtoffer in het geheel niet te kennen.

En dan komt aan het licht dat het letselslachtoffer helemaal geen student aan de universiteit is en zich daarnaast in de e-mailcorrespondentie met de arbeidsdeskundige heeft voorgedaan als de hoogleraar!

Het dossier is vervolgens overgedragen aan Speciale Zaken. Door deze afdeling worden passende maatregelen genomen, zoals opname in het Extern Verwijzings Register, terugvordering van intern gemaakte kosten, afwijzing van de verdere schadeclaim en melding aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit.

Waarom fraudebestrijding? Het Verbond van Verzekeraars schat dat er per jaar voor 1,5 miljard euro aan verzekeringsfraude wordt gepleegd. Huishoudens betalen ieder jaar tientallen euro’s extra aan premie door consumenten die ten onrechte schade op hun verzekering claimen. De verzekeringsbranche steekt daarom veel tijd in het opsporen en aanpakken van deze personen. In 2019 zijn een kleine 13.000 gevallen van fraude opgespoord.