‘Afbouwtraject van de bank is goed afgerond’

Samen met Marcel van Rhenen, Lisette Zumbrink en Olivier Arnold (ondersteunend lid) vormt Ruud Westein de OC Bank en Hypotheken. ‘In deze OC-termijn zijn er belangrijke en uiteenlopende onderwerpen op tafel gekomen. Voor a.s.r. bank werd een afbouwtraject ingezet, omdat het tot “non-core” is verklaard. Daarnaast stond a.s.r. hypotheken juist volledig in het teken van digitale transformatie en sterke groei, mede dankzij het hypotheekfonds. Twee heel interessante en intensieve trajecten die al onze medewerkers raakten.’

Door Sandra Meijer

Volgens Ruud wordt het succes van dit soort trajecten grotendeels bepaald door hoe je met elkaar omgaat en elkaar informeert: vertrouwelijk waar nodig, transparant waar mogelijk. ‘Terugkijkend naar het afbouwtraject van de bank kunnen we stellen dat dit naar volle tevredenheid is afgerond. We zijn samen met de OR in een vroeg stadium intensief meegenomen in de strategische afwegingen om de bank te sluiten. Hierdoor konden de bestuurder en de OC zich richten op andere belangrijke zaken, zoals begeleidingstrajecten en opleidingen voor medewerkers. Bijkomend voordeel was dat medewerkers door de situatie bewust moesten nadenken over waar zij gelukkig van werden. Uiteindelijk zijn veel medewerkers hierdoor op een plek gekomen die zij wilden. En daar heeft de organisatie ook profijt van.’

Een OC kijkt bij deze trajecten niet alleen naar het belang van de medewerkers die mogelijk boventallig worden, maar ook naar het belang van de organisatie, klanten en beleggers. ‘En daarmee dus naar de toekomst van de werkgelegenheid van de medewerkers die bij a.s.r. blijven werken. Niemand vindt reorganisaties of kostenbesparingen leuk, maar als dit betekent dat a.s.r. een solide werkgever kan blijven met ruimte voor groei, dan is dit bredere perspectief belangrijker.’

Hypotheken Nu a.s.r. bank ‘leeg’ is en de bankvergunning bijna is ingeleverd, blijft Hypotheken over. ‘Maar dat maakt het OC-werk zeker niet minder leuk. Om het beoogde marktaandeel te behouden en de klant en belegger goed te blijven servicen,

moet Hypotheken zich blijven ontwikkelen. Wendbaar zijn en blijven. Als OC kun je daarbij niet aan de zijlijn staan. We blijven dan ook met de directie in gesprek over de toekomst.

Thema’s die daarbij spelen, zijn kennisontwikkeling, plezier in je werk en een duidelijke - maar bewegende - stip op de horizon die bij iedereen bekend is. Een goed functionerende OC kijkt samen met de bestuurder vooruit. Een individuele adviesaanvraag zonder strategisch perspectief is volgens ons niet meer van deze tijd. Het resultaat is dat de inhoud van de adviesaanvragen een logisch gevolg is, niet alleen voor de OC maar ook voor alle medewerkers.’

Meedoen? ‘En dat maakt het werk in de OC ook interessant: zelf meedoen, vanuit een eigen specialisme of aandachtsgebied, is altijd leuker dan vanaf de tribune af en toe juichen of boe roepen. Begin 2021 zijn er weer verkiezingen voor de volgende OC-termijn. Het lijkt nog een eind weg, maar het is goed om er nu al over na te denken. Je leert in korte tijd erg veel en het is een erg leuke afleiding naast je vaste werk. Wil je meedenken over de toekomst van a.s.r. hypotheken? Als je wilt, krijg je die kans!’