De 'verleiding' van Keerpunt-medewerkers

‘a.s.r. en Nationale-Nederlanden splitsen joint venture Keerpunt’.

Een klein bericht met grote impact. De splitsing werd 2 juni aangekondigd. Maar ‘operatie’ Keerpunt was al in het geheim voor die datum begonnen. Want voor a.s.r. was het belangrijk om de medewerkers met hun specifieke expertise ‘te verleiden’ om voor a.s.r. te kiezen. Een reconstructie waarbij alles uit de kast wordt getrokken. Spoileralert: het doel is bereikt!

Door Sandra Meijer

Geheimhouding van een potentiële overname is heel belangrijk, want het is koers- en concurrentiegevoelig. Daarom komt er een codenaam, Radio in dit geval, en moet iedereen die erbij betrokken is een geheimhoudingsverklaring tekenen. Vervolgens wordt de projectorganisatie ingericht met een stuurgroep en werkgroepen voor verschillende businessprocessen, zoals HR, IT en Communicatie. Verder is er een ‘issue-tracker-overleg’ dat de knelpunten van die werkstromen en de planning in de gaten houdt.

HR

Arbeidszaken kijkt naar de personele kant van de overname en de juridische aspecten. Wat willen we precies overnemen en hoe? De belangrijkste afweging: is het Overgang Van Onderneming (OVO) of niet? In maart wordt duidelijk dat dit geen OVO is, omdat het bedrijf niet in zijn geheel wordt overgenomen en de medewerkers niet ‘dedicated’ voor a.s.r. werken. Een deel gaat naar HCS, een dochteronderneming van NN, en het werk voor a.s.r. gaat naar AOV en onze dochteronderneming SuperGarant.

De tweede vraag is welke medewerkers, arbeidsvoorwaarden en functies Keerpunt heeft en hoe dat zich verhoudt tot a.s.r. Hier wordt HR Advies bij betrokken, als link naar de business: wat voor werk komt waar? Hoe past dat in de organisatie en in het functiegebouw? Een nieuw vraagstuk voor HR is hoe medewerkers ‘verdeeld’ moeten worden over de verschillende partijen (a.s.r., SuperGarant en HCS). Het is geen OVO, dus de medewerkers zijn niet verplicht om mee te komen. Maar a.s.r. heeft ze nodig, want het werk komt naar a.s.r. Hoe krijgt a.s.r. ze mee? En hoe kijkt AOV hiernaar en wat betekent het voor de zittende populatie?

Medewerkers werven

Onder meer gezien de tijd wordt in overleg met NN besloten dat de Keerpunt-medewerkers niet op een baan hoeven te solliciteren. Zij kunnen hun belangstelling voor de nieuwe werkgever kenbaar maken. Om de Keerpunt-medewerkers te ‘verleiden’ om voor a.s.r. te kiezen, wordt alles uit de kast getrokken. Er komt een live event vanuit Plato waar zowel HCS als a.s.r. (met Jolanda Sappelli en Ewout Hollegien) een pitch houden voor de medewerkers en de eerste vragen beantwoorden. Het bestaande welkomstmagazine voor nieuwe medewerkers wordt geheel aangepast aan Keerpunt, en gaat samen met een aanbod arbeidsvoorwaarden en een belangstellingsformulier naar de huisadressen van de medewerkers. Daarnaast zijn er in totaal maar liefst 20 Teams-informatiesessies, gefaciliteerd door collega’s van AOV en HR. En er zijn zelfs rondleidingen in het Utrechtse pand.

Het resultaat?

Er hebben zich meer medewerkers aangemeld dan er plek is bij a.s.r. dus moet er ‘omgekeerd worden afgespiegeld’ (de beschikbare functies zijn naar rato verdeeld over leeftijdscategorieën en toebedeeld aan degenen met het langste dienstverband). Dan kan HR aan de slag om zo’n 47 contracten in orde te maken, zodat de medewerkers per 1 oktober in dienst kunnen komen. Zij gaan werken op een nieuwe afdeling Re-integratie binnen het AOV-bedrijf.

Verbreden dienstverlening

Directeur AOV, Ewout Hollegien: ‘Door de splitsing verbreden wij onze dienstverlening en kennis op het gebied van arbeidsongeschikt-heidsverzekeringen. Dit biedt kansen om onze leidende positie in integrale duurzame inzetbaarheidsoplossingen voor werkgevers verder te verstevigen en onze toegevoegde waarde voor onze klanten te vergroten. Ik ben ervan overtuigd dat de Keerpunt-medewerkers en de a.s.r.-collega’s elkaar zullen vinden in hun vakmanschap, collegialiteit en excellente klantbediening.’

‘Een mooie basis om te starten met de aanvullende dienstverlening onder de vlag van a.s.r.’

Projectmanager Tjumme van Bijsteren: ‘De splitsing van Keerpunt is met de expertise van veel verschillende afdelingen opgepakt. Aan het projectteam de taak de overall coördinatie te houden. En dit ging dankzij de digitale faciliteiten ook in coronatijd goed.’

Bij de splitsing van Keerpunt zijn veel afdelingen betrokken geweest zoals Operations, IT en Risk van AOV en een aantal stafafdelingen waaronder Corporate Development, HR, Juridische Zaken, Communicatie en Finance. Tjumme: ‘We hebben het project langs verschillende interne en externe werkstromen ingericht. De interne werkstromen – met onder meer HR, IT&C, Finance en Communicatie – hebben we opgezet om ons gereed te maken de aanvullende dienstverlening voor onze klanten zelf uit te kunnen voeren vanaf 1 oktober. De externe werkstromen om de transactie en splitsing vorm te geven.’

Vanuit het PMO van dit project hebben Simon Klomp, Jorrit ten Brinke en Tjumme zich vooral bezig gehouden met de overall coördinatie van de werk-stromen, het rapporteren over de voortgang aan de interne (binnen AOV) en externe (met afvaardiging vanuit Keerpunt, HCS en a.s.r.) stuurgroep, en als aanspreekpunt voor vragen en issues. De samenwerking werd door corona zeker uitdagender, vindt Tjumme. ‘In die periode zat het project ongeveer in zijn piek, als opmaat naar het publieke communicatiemoment in mei/juni. Gelukkig wisten we elkaar weer snel te vinden, dankzij alle digitale faciliteiten. En de daling van de reistijd is door veel van de projectgroepleden gebruikt voor het project, waardoor de ambitieuze tijdslijnen haalbaar bleken.’ Ook de andere uitdaging (hoe gaan we Keerpunt-medewerkers enthousias-meren voor a.s.r. zonder persoonlijk contact) is tot een goed einde gebracht. ‘De targets voor het aantrekken van medewerkers van Keerpunt zijn ruimschoots gehaald. Een mooie basis om onder de a.s.r.-vlag vanaf 1 oktober te starten met de aanvullende dienstverlening vanuit a.s.r. re-integratie en MKB Vitaal!’

‘Van Starbucks in de hal raak ik niet onder de indruk’

Dirk-Jan Wilmink is een van de Keerpunt-medewerkers die voor a.s.r. heeft gekozen. ‘Ik heb 8 jaar bij De Amersfoortse gewerkt en ik ben in 2014 naar Keerpunt gegaan. Ik wist dus al hoe leuk a.s.r. was. Eerlijk gezegd heb ik niets van de andere partij bekeken en het aanmeldingsformulier bijna meteen ingevuld. Het was voor mij een keuze op basis van gevoel en daar ontstaan de mooiste keuzes door. “Ik mag weer terug naar huis”, was mijn gevoel.’

Dirk-Jan is in 2006 bij De Amersfoortse gaan werken. ‘Keerpunt heb ik toen leren kennen als een organisatie met zeer kundige medewerkers. Ik dacht altijd: als je daar werkt, dan heb je het écht gemaakt. En die kans kwam er. Ik ben met pijn in mijn hart weggegaan bij De Amersfoortse, maar toen was dat de juiste keuze.’

De introductie van a.s.r. voor alle Keerpunt-medewerkers was tot in de puntjes verzorgd, vindt Dirk-Jan. ‘Misschien werd er zelfs iets teveel verteld over hoe leuk a.s.r. wel niet is. En alles ging heel snel. Het mooie magazine met alle informatie, ook over arbeidsvoorwaarden, lag op de dag van de mededeling al in de bus. Dat kwam voor mij iets te snel. Keerpunt draag ik namelijk een warm hart toe en soms is er even tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie.’

Zijn band met a.s.r. stamt niet alleen uit het verleden: ‘Vanuit Keerpunt ben ik de afgelopen jaren vaker bij a.s.r. geweest. Ik kende het mooie pand dus al. Maar van een Starbucks in de hal of een palm in een binnentuin raak ik niet onder de indruk. Uiteindelijk gaat het om de inhoud van het werk en goed werkgeverschap. Mijn beeld van a.s.r. is dat er gewerkt wordt vanuit vertrouwen en dat er ruimte is voor een fout, zolang je er maar van leert.’ Vanuit Keerpunt neemt Dirk-Jan kennis en ervaring mee. ‘En samen met dat vertrouwen en een stuk bevlogenheid heeft onze klant een verzekeraar waar hij optimaal bediend kan worden. Ik heb er zin in!'