Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling stelt nieuwe prioriteiten

Angélique Laskewitz:

‘Het draait nu om concrete klimaatdoelen’

Door Hans Vos

Het formuleren van concrete klimaatdoelen staat nu bovenaan de prioriteitenlijst van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. De vereniging waar zo’n 80 grote institutionele beleggers – waaronder a.s.r. – lid van zijn, adviseert al 25 jaar over het beleggingsbeleid van hun leden en stelt elke 3 jaar nieuwe doelen. Directeur Angélique Laskewitz: ‘Van die concrete klimaatdoelen komt nog niet zo erg veel terecht. Maar a.s.r. steekt er toch wel positief bovenuit.’

In hoeverre draagt de klimaataanpak van Nederlandse institutionele beleggers daadwerkelijk bij aan het oplossen van het klimaatprobleem? Nauwelijks, zo blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Directeur Angélique Laskewitz: ‘Vrijwel alle beleggers richten zich op het verminderen van de CO2­uitstoot van hun portfolio. Slechts één vijfde houdt rekening met de fysieke risico’s die gepaard gaan met klimaat-verandering.’

Volgens VBDO moeten juist de gevolgen van klimaatveranderingen door bedrijven en beleggers serieus worden nemen. ‘Je kunt wel druk bezig zijn met duur zaamheid in je bedrijf, maar wat heb je daar aan als het in een totaal ontspoorde omgeving staat? Dus, mooi als je bezig bent om je CO2-­uitstoot te minimali-seren, maar dat is slechts een deel van een oplossing voor het klimaatprobleem.’

Angelique weet dat a.s.r. vanuit de RvB al meermalen heeft gewezen op de impact van klimaatverandering op verzekeraars. Zeker nu er vaker extreme weers-omstandigheden zijn, wordt het afdekken van die risico’s een steeds groter probleem. ‘Als vertegenwoordiger van VBDO ben ik op veel aandeelhouders-vergaderingen aanwezig om vragen over deze problematiek te stellen. Ook bij a.s.r., die tegelijkertijd ook lid is van VBDO. Het werkt 2 kanten op: als belegger en als bedrijf.’

Bovenaan In de onderzoeken van VBDO onder hun leden naar duurzaam beleggingsbeleid staat a.s.r. de laatste jaren altijd bovenaan. Vorig jaar haalde a.s.r. zelfs de eerste plaats in het tweejaarlijkse onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse institutionele beleggers de risico’s en kansen van klimaatverandering meenemen in hun beleggingen. ‘Dat is een compliment waard. We hebben ongeveer 80 grote leden: banken, verzekeraars, pensioenfondsen en bijvoorbeeld vermogensbeheerder Black Rock die zo’n 6000 miljard euro heeft uitstaan. Als je daar als beste uit de bus komt met je duurzame beleggingen, dan ben je een voorbeeld voor anderen.’

Concrete klimaatdoelen De komende 3 jaar legt VBDO het accent op concrete klimaatdoelen en klimaatadaptie. ‘Daarbij is het zaak om verder te kijken dan de CO2-­uitstoot. In wat voor omgeving staan de bedrijven waar je in belegt? Is daar kans op overstroming, is er veel ontbossing? Droogte? Noem maar op. Uiteindelijk draait het om oplossingen die bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving.’ Gelukkig hoeft Nederland zich als geheel niet te schamen als het op duurzaamheidsbeleid aankomt. ‘Nee dat valt best mee. Ik zie geen ander land dat het beter doet qua duurzame beleggingen. Het is wereldwijd ook in opkomst in landen als Canada en Australië. Maar waar het natuurlijk om gaat als je succesvol duurzaam beleid wilt voeren is samenwerken, aandacht houden en elkaar informeren. Dit alles vanuit een directie die er volledig achter staat. Bij a.s.r. zit dat ook wel goed!’