Uit de dossiers van Speciale en Juridische Zaken

De auto die steeds bij a.s.r. terugkwam

Een potentiële klant hoort bij aanvraag van een verzekering de vragen naar waarheid te beantwoorden. Verzekeren gaat immers op basis van vertrouwen. Maar zo denkt niet iedereen er over. Oftewel: hoe vaak kun je tegen de lamp lopen...

Door Vivian van der Wereld / Sandra Meijer

Om mogelijke herkenning te voorkomen, krijgt de aanvrager van de autoverzekering de fictieve naam Boon. Het verhaal begint bij S. Boon-Tak die bij een gevolmachtigde van a.s.r. een aanvraag doet voor een autoverzekering. Omdat er een frauderegistratie staat op een huisgenoot van de aanvrager (vermoedelijk haar man) wordt de aanvraag doorgezet naar Speciale en Juridische Zaken. Zij doen nader onderzoek naar deze aanvraag. Het blijkt dat S. Boon-Tak niet de kentekenhouder van de auto is. Dat is E. Boon (vermoedelijk de zoon). Dit schrijft zij echter niet op de aanvraag en daarmee doet zij de waarheid geweld aan. Bovendien blijkt uit onderzoek dat a.s.r. haar al eerder een auto verzekering heeft geweigerd om dezelfde reden. Of de aanvrager van een autoverzekering kentekenhouder is, is een specifieke vraag op een aanvraagformulier, maar dit vermeldt zij dus niet op de aanvraag. De aanvraag voor de autoverzekering wordt daarom geweigerd en wij informeren S. Boon-Tak dat wij van deze zaak melding doen bij het Extern Verwijzingsregister. In het EVR mogen financiële instellingen onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens registeren en onderling delen. Zo wordt het moeilijker voor fraudeurs om bij verschillende maatschappijen fraude te plegen.

Waarom fraudebestrijding? Het Verbond van Verzekeraars schat dat er per jaar 1,5 miljard euro aan verzekeringsfraude wordt gepleegd. Huishoudens betalen ieder jaar tientallen euro’s extra aan premie door consumenten die ten onrechte schade op hun verzekering claimen. De verzekeringsbranche steekt daarom veel tijd in het opsporen en aanpakken van deze personen. In 2019 zijn een kleine 13.000 gevallen van fraude opgespoord.

Andere aanvraag Dan doet E. Boon een aanvraag voor een autoverzekering. Maar we zien dat de auto dan al verzekerd is bij onze gevolmachtigde Independer (met a.s.r. als risicodrager). Blijkbaar is de onderlinge communicatie van de ‘familie Boon’ niet ideaal, want als wij contact opnemen met Independer blijkt de verzekeringnemer F. Boon te zijn. F. woont op een ander adres in dezelfde stad als E. Boon en S. Boon-Tak. Independer geeft verder aan dat zij E. Boon eerder een verzekering hebben geweigerd (om een combinatie van leeftijd bestuurder en soort voertuig). De verzekering van F. Boon wordt door ons direct opgezegd, met als reden ‘schending mededelingsplicht’. F. heeft namelijk niet gemeld dat E. kentekenhouder is en dat E. eerder een verzekering is geweigerd. Net als bij S. informeren wij nu F. dat wij hem in het EVR laten registreren. Daarnaast weigeren wij de aangevraagde verzekering door E. Boon omdat hij bij ons de eerdere weigering van Independer niet heeft gemeld. Ook voor E. kondigen wij maatregelen aan.

Nogmaals dezelfde auto... Als wij een aanvraag afwijzen en maatregelen aankondigen, krijgt de betrokkene 2 weken de tijd om te reageren, pas daarna gaan wij iemand daadwerkelijk in het EVR registreren. Na de 2 weken checken wij nog even of de auto ‘via de achterdeur’ niet alsnog binnen is gekomen. En ja hoor, opnieuw worden wij geconfron-teerd met dezelfde auto. Dit keer is die bij a.s.r. op een (zakelijke) garageverzekering verzekerd. De verzekeringnemer is totaal iemand anders dan de kentekenhouder E. Boon. Wij vermoeden dat de verzekeringnemer een bekende van E. is. Ook nu zeggen wij de verzekering op, de auto had nooit verzekerd mogen zijn in deze constructie. Door de vertrouwensbreuk die hierdoor ontstaan is, zeggen wij ook de garageverzekering op.

Vertrouwen Vertrouwen is de basis van een goede relatie tussen a.s.r. en haar klanten. Vanuit dit uitgangspunt wordt verzekeringsfraude als een zeer ernstige schending van de relatie gezien. a.s.r. hanteert een zero-tolerancebeleid, met inachtneming van de regelgeving op gebied van fraudebestrijding en privacy.

In 2019 heeft a.s.r. ruim 700 EVR-meldingen geplaatst van acceptatie.