'Knap wat a.s.r. heeft
laten zien'

Ingrid de Swart kijkt uit naar haar nieuwe rol als RvB-lid
bij a.s.r.

10 jaar geleden dronken ze een kopje koffie, Jos Baeten en Ingrid de Swart. Er was een persoonlijke klik, maar dat was niet genoeg. Ingrid bleef bij Delta Lloyd. Begin dit jaar was er een tweede eerste kopje koffie. Weer in de schouwburg van Rotterdam. Met ditmaal als resultaat: Ingrid is per 1 december het nieuwe RvB-lid van a.s.r. Tijd voor i.p. om kennis te maken met Ingrid de Swart.

Door Hans Vos.

Wat was voor jou de aanleiding voor een tweede kopje koffie na 10 jaar, behalve dat er een vacature was?

‘Daar gaat natuurlijk wel iets aan vooraf. Ik werd om te beginnen gebeld door een executive searchbureau of ik eventueel interesse zou hebben in een RvB-functie bij a.s.r. Ik zat toen in de directie bij Aegon. Dan wordt het contact gelegd met a.s.r. Eigenlijk was het meer een hernieuwde kennismaking omdat ik Jos al kende uit de tijd van de ontvlechting van a.s.r. uit Fortis. In de jaren daarna spreek je elkaar ook af en toe en dan volg je een beetje wat de ander doet. Knap zoals a.s.r. zich heeft ontwikkeld.’

Wat gebeurt er na die eerste kennismaking?

‘Dan volgen heel veel andere gesprekken, om te begin­nen met Chris Figee. En met alle leden van de Raad van Commissarissen en onder anderen Jolanda Sappelli. Tussendoor natuurlijk meer gesprekken met Jos over de invulling van de functie. En uiteindelijk ook met de OR. Pas toen de OR instemde, heb ik opgezegd bij Aegon. Dan is er nog het toetsingstraject van DNB en AFM. Die kijken er onder meer naar of alle aspecten van de benodigde kennis aanwezig zijn. Daar kijkt de RvC ook naar, maar zie het als extra checks.’


Wat was je beeld van a.s.r.?

‘Zoals ik al zei, heb ik a.s.r. lang gevolgd. Vlak na de ontvlechting uit Fortis zag het toekomstperspectief er naar mijn mening moeilijk uit. Er was een kleine pensioenportefeuille en a.s.r. had toen Ditzo nog niet, terwijl de verwachtingen van de ontwikkeling van het directe kanaal hoog waren. Het is knap wat a.s.r. in die jaren erna heeft laten zien. Bijvoorbeeld veel vertrouwen teruggewonnen van het intermediair. Daarnaast heeft a.s.r. de sterke positie in AOV weten te behouden en Schade staat er heel goed voor. Bij Pensioenen en Leven zijn ook mooie resultaten geboekt. En de maatschappelij­ke verantwoordelijkheid die a.s.r. neemt, was voor mij ook belangrijk.

Daar was ik naar op zoek.’

Maar er zal toch ook wel iets zijn in de voorbereiding waarvan je zegt: dat kan misschien beter?

‘Ik heb natuurlijk niet stil gezeten voordat ik begon en heb bijvoorbeeld ook alle sites van a.s.r. goed bekeken. Chatten, appen, bellen, hoe makkelijk gaat dat dan? Als je als klant meerdere producten hebt bij a.s.r. en je adres wilt wijzigen moet je bij elk onderdeel van a.s.r. dat zelf doen. Ik vind het belangrijk om na te denken hoe de klant dat in 1 keer kan doen. Het zijn vaak de simpele dingen die je als klant ervaart.’


Laten we nog even terugkijken naar het begin van je carrière. Een studie Nederlands lijkt niet voor de hand te liggen als achtergrond voor een RvB-lid.

‘Dat zou je wellicht zeggen, maar al snel na mijn studie ben ik terecht gekomen in leidinggevende functies. Om te beginnen als leidinggevende van een groep secreta­resses waar ik zelf eerst onderdeel van uitmaakte. En het lag toch wat meer in het verlengde van mijn tweede afstudeerrichting communicatiekunde. Het kwam ook omdat ik uitgeloot was voor heao communicatie en toch graag verder wilde. Nederlands met communicatiekunde lag daar het dichtst in de buurt.’


Maar dan is de stap naar verzekeraar Delta Lloyd nog steeds een heel grote.

‘Ik had wel een idee gekregen hoe leidinggeven bij grotere organisaties werkt, toen ik als adviseur in dienst van een communicatiebureau de topmensen van Shell en Unilever mocht adviseren. Na 2 jaar dacht ik: dat wil ik ook. Toen ik vervolgens bij Delta Lloyd solliciteerde naar adviseur interne communicatie, heb ik meteen aangegeven dat ik in 3 jaar wilde doorstromen naar een leidinggevende functie. Ik vind het gewoon mooi om te luisteren, een plan te maken en dit uit te voeren samen met de groep die je aanstuurt.’