2020 en verder


Deze laatste i.p. van het jaar is meestal aanleiding om zowel vooruit als achterom te kijken. Op achterom kijken wil ik niet al te veel de nadruk leggen maar ik kijk, naast veel andere positieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld met plezier terug op de introductie van a.s.r. Vitality, waar ik me nu dagelijks met enthousiasme aan overgeef. Ik hoop echt dat we daarmee Nederland aan het bewegen krijgen en houden. Bij mij werkt het in ieder geval zeer stimulerend.


Terugkijken doen we ook vanaf januari met onze tentoonstelling a.s.r. doet het, al 300 jaar. Ik heb al wat meegekregen van de voorbereidingen en die zien er echt veelbelovend uit. Ik denk dat we met z’n allen trots kunnen zijn op zo’n rijke historie en op de manier waarop we die presenteren.


Maar natuurlijk kijk ik ook graag vooruit naar onze nieuwe uitdagingen. Samen met Ingrid, ons nieuwe RvB-lid, die ik ook vanaf deze plek hartelijk welkom heet, en binnen niet al te lange tijd – naar ik hoop – ook samen met een derde RvB-lid. Ik kan melden dat we met dat proces een behoorlijk eind op weg zijn. Dat verzacht maar ten dele het vertrek van Chris eind januari. Hij heeft veel voor ons bedrijf betekend en wie je ook over hem hoort, hij is en was niet alleen een kundige, maar ook een bijzonder prettige collega. Persoonlijk ga ik hem zeker missen.


In het nieuwe jaar en de jaren daarna zie ik grote uitdagingen op ons afkomen, namelijk hoe blijven we relevant voor klanten? Met alleen verzekeringsproducten aanbieden, komen we er niet. Dat is wel duidelijk. Daarbij zetten we hoog in op de noodzakelijke digitalisering, maar sowieso moeten we meer dienstverlening toevoegen aan onze verzekeringsproducten. a.s.r. Vitality is daar een mooi eerste voorbeeld van. Klanten denken niet meer in hokjes, maar steeds meer in oplossingen van problemen en dat overstijgt op den duur de keuze voor merken of producten.


Vanuit die visie hebben we zogenaamde domeinen vastgesteld waarop we gaan focussen om op eigen kracht te blijven groeien: Inkomen voor later, ZZP-markt, Duurzame inzetbaarheid en

en Duurzaam wonen. Je hebt er al kennis mee kunnen maken in het verslag van de kaderbijeenkomst op Infonet, maar ik kom er in de i.p. van februari nog op terug. Om een concreter beeld te schetsen van de invulling daarvan.


Maar wat goed is hou je. Om te beginnen is dat het merk a.s.r. We zijn de laatste jaren enorm gestegen in naamsbekendheid en ook klant-waardering. Dat merk gaan we dus verder versterken en uitbouwen. Wat ook nog steeds prima werkt, is het distributiemodel via adviseurs. Wie 10 jaar geleden voorspelde dat dit model door de digitalisering zou verdwijnen, heeft het wel heel erg bij het verkeerde eind gehad. De adviseurs staan er sterker voor dan ooit en wij kunnen ons geen wereld voorstellen zonder hen, zeker voor de zakelijke markt. Tegelijkertijd kunnen we onze ogen ook niet sluiten voor de online ontwikkelingen en we gaan daaraan ook stap voor stap invulling geven, in combinatie met een nog verdere versterking van onze positie bij het intermediair.


Wat goed is hou je. Daarbij denk ik ook aan jullie, collega’s, die zich het afgelopen jaar weer voor de volle honderd procent hebben ingezet. Dank daarvoor. a.s.r. laat een mooie groei zien en daar mogen we zeker trots op zijn.


En de laatste ‘wat goed is hou je’ is mijn jaarlijkse wens voor een feestelijk uiteinde en mooi begin van het jaar met een ieder die je

lief is. En voor het eerst voeg ik daaraan toe: hopelijk met duurzame

voornemens. Want ook dat past bij a.s.r.


Jos Baeten