DIT IZZZ INNOVATIE


Innovatie:

de a.s.r. aanvraag versneller

In deze rubriek staan opmerkelijke initiatieven van a.s.r. waarin innovatie voorop staat. Soms zijn het concrete plannen maar soms ook projecten die uiteindelijk niet levensvatbaar blijkente zijn. Of blijven steken bij de pilot. Maar dat mag geen reden zijn om ze niet met elkaar te delen.

Door Sandra Meijer

Wat is het?
Een app waarmee een klant die een hypotheekaanvraag doet, sneller en gemakkelijker een aantal van de benodigde documenten bij a.s.r. krijgt. Zonder de app moet de klant elk document apart opvragen, opslaan en naar a.s.r. versturen. De app communiceert met online omgevingen van bijvoorbeeld Mijn Overheid en de gevraagde informatie wordt direct naar a.s.r. verzonden.

Wie hebben de leiding?

Wim Mondeel (Hypotheken, bovenste foto) en Remco Homberg (Innovatie & Digitaal).


Waarom is het project gestart?

‘Het is voor een hypotheekklant veel werk om alle gevraagde documenten goed aan te leveren. Het gaat soms om wel meer dan 10 verschillende zaken. Als dit via de app voor een aantal daarvan makkelijker en sneller kan, dan helpen wij de klant graag. Daarnaast ontvangen wij de benodigde gegevens sneller en zijn van de soms onleesbare scans af. En de adviseur wordt ook ontlast!’


Hoe werkt de app precies?
‘Met de app logt de potentiële klant in op online omgevingen, zoals Mijn Overheid, Mijn Pensioen en Belastingdienst. De app verzamelt alleen relevante gegevens, toont die aan de klant en na zijn akkoord worden de gegevens verstuurd naar a.s.r.’

Hoe zit dat met de privacy van gegevens?

‘Vooraf is vastgesteld welke gegevens er nodig zijn voor de hypotheekaanvraag. Via een online pagina scant de aanvrager een code die is gelinkt aan zijn naam en daardoor aan de juiste set van financiële gegevens. Hierdoor worden er niet meer gegevens opgehaald dan nodig. Bovendien kan de klant een laatste check in de app doen voordat hij op “verzenden” drukt.'

Dit izzz Innovatie! wordt samengesteld in samenwerking met Innovatie & Digitaal

‘Sneller en makkelijker documenten bij elkaar’

En de veiligheid?

‘Via een app gegevens doorsturen is door strengere protocollen veiliger dan via mail en dergelijke. Bovendien is het een bestaande app die wij onder een eigen naam gaan gebruiken, dus die heeft zijn waarde al bewezen.'


Hoe gaat het nu verder?

Onder voorbehoud van het goedkeurings­proces (PARP) wordt de a.s.r. aanvraag versnel­ler in eerste instantie ingezet voor een nieuwe hypotheek onder de naam DigiThuis hypo­theek. Als de ervaringen goed zijn, kan de app ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld Pensioenen. Maar zover zijn we nog niet. We hopen dat we in het voorjaar van 2020 van start kunnen gaan.’