Uit de dossiers van Speciale en Juridische Zaken

Bowlingballen gestolen? Not a perfect game!

Een verzekerde bij een volmachtkantoor claimt dat er na een inbraak in zijn auto 4 grote tassen met elk 3 bowlingballen zijn gestolen. En dat niet alleen, maar ook nog 2 losse bowlingballen, 2 paar schoenen en een klein model rugzak. De volmachtrelatie van a.s.r. en de door hen ingeschakelde expert hebben twijfels over de claim en vragen de afdeling Speciale Zaken om het over te nemen.

.Door Peter van Dinter

In april van dit jaar ontvangen wij van een volmachtkantoor een claim waarbij de volmacht en de door hen ingeschakelde expert twijfels hebben bij de echtheid van de claim. Wat is het geval?

Verzekerde geeft aan dat er recent is ingebroken in zijn auto. Hierbij is zijn volledige bowlinguitrusting weggenomen. Die bestaat uit 4 grote tassen met elk 3 bowlingballen. Ook lagen er nog 2 bowlingballen los in de auto, 2 paar schoenen en een klein model rugzak. In totaal zijn er dus 14 bowlingballen uit de auto meegenomen. Verzekerde heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie.

Ter onderbouwing van het feit dat er is ingebroken, heeft verzekerde een foto overlegd waarop inderdaad te zien is dat het raam aan de bestuurderszijde is ingeslagen. Op de foto is ook nog te zien dat op de achterbank een kinderzitje gemonteerd zit. Omdat het een kleinere auto is, lijkt het de fraudecoördinator van Speciale Zaken niet waarschijnlijk dat alle geclaimde zaken in de kofferbak van de auto hebben gelegen. Voor de zekerheid worden de maten van de geclaimde tassen erbij gezocht en zo wordt het vermoeden van een mogelijk frauduleuze claim bevestigd.

Tijdens het expertisetraject is er nog iets wat de aandacht trekt. Volgens verzekerde waren de items die hij claimde nog niet zo oud. Daarom heeft de expert gevraagd om aankoopnota’s. Dit liet even op zich wachten, maar uiteindelijk heeft verzekerde de nota’s toch per mail aangeleverd. Alleen dit gebeurt niet als separate mail, maar als ‘doorgestuurde’ mail van de bevriende bowlingshop waar de spullen zouden zijn gekocht. Hierdoor ging de mailwisseling tussen winkelier en verzekerde ook mee naar de expert. En zo kregen wij het volgende in de schoot geworpen:

Het wordt nog interessanter

Voordat we een onderzoeksbureau inschakelen, kijken we ook nog even in de open bronnen die ons ter beschikking staan. Zo zien we dat verzekerde inderdaad veel wedstrijden doet. Hij lijkt een goede bowler. Opvallend is dat hij 5 dagen na de vermeende diefstal van zijn complete bowlinguitrusting op zijn eigen Facebookaccount vol trots meedeelt dat hij een goede wedstijd heeft gegooid en zelfs een oorkonde heeft verdiend. Met welke ballen zou hij deze prestatie geleverd hebben? Ondanks een overvloed aan berichten op zijn Facebookpagina, heeft verzekerde geen enkel bericht over de inbraak in zijn auto geplaatst...
Waarom fraudebestrijding?

Naar schatting betalen huishoudens ieder jaar tientallen euro’s extra aan premie door consumenten die ten onrechte schade op hun verzekering claimen. De verzekeringsbranche steekt daarom veel tijd in het opsporen en aanpakken van deze personen.

Tijd voor een gesprek met een onderzoeker
In eerste instantie blijft verzekerde bij zijn verhaal dat de complete bowlinguitrusting uit zijn auto was weg gehaald. De facturen van de winkelier en de opmerking over een mooie beloning hadden niet specifiek betrekking op deze schade, aldus verzekerde. Op de vraag hoe hij een oorkonde kon verdienen 5 dagen na de inbraak, zonder zijn eigen persoonlijke bowlingballen, verklaarde verzekerde dat hij nog 1 oude bal had en dat hij schoenen geleend had op de club.

Pas nadat verzekerde werd gevraagd hoe het voor hem uit zou pakken als we bijvoorbeeld met leden van de bowlingvereniging zouden praten, verklaarde hij dat dat niet goed zou komen en hij gaf toe dat de bowlingspullen niet waren weggenomen. Verzekerde toonde spijt en bood uiteindelijk zijn excuses aan.

Maar excuses of niet, wij hebben de inboedel- en de autoverzekering met onmiddellijke ingang opgezegd. De persoonsgegevens van verzekerde zijn voor een periode van 5 jaar geregistreerd in het externe verwijzingsregister (EVR) van de Stichting CIS.

Ook hebben wij de interne en externe onderzoekskosten teruggevorderd. Namens a.s.r. is de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) hiervoor een betalingsregeling met verzekerde overeengekomen.