Kort nieuws


Carver in trek bij
a.s.r.-collega’s

Een rondje om het provincie-huis in een Carver. Dat wilden veel collega’s van a.s.r. wel eens meemaken.


Op 10 oktober pakten meer dan 40 collega’s – het maxi­male aantal deel nemers – de kans om een proefritje te maken in dit elektrische, overdekte kantel-voertuig op 3 wielen.


Directeuren Petra Jansen op de Haar en Adèle Jeuken gaven de aftrap. Op de foto staan ze met Carver-directeur Anton Rosier.


De Carver, die maximaal 50 km per uur kan rijden, is volgens de producent – klant van a.s.r. schade – ideaal voor in de stad.


Een Carver is 1 van de mogelijk­heden om op een duurzame manier naar a.s.r. te komen en daarmee bij te dragen aan onze doelstelling om de CO2-uitstoot van onze mobiliteit met 50% te verminderen.


Kinderboekenweek
FC Utrecht leest voor
vanuit spelersbus

Kinderen van de Dr. Delteykschool uit Werkhoven kregen donderdag 10 oktober FC Utrecht op bezoek.

Mede georganiseerd door a.s.r. als maatschappelijk partner van FC Utrecht.

De groepen 5 en 6 kregen van a.s.r.-medewerkers Willemijn van der Spek en Rick Schouten, samen met een jeugdspeler van de FC Utrecht Academy, een financiële gastles. En de groepen 3 en 4 mochten de spelersbus in! Daar werden zij voorgelezen door enkele jeugdspelers en staf van FC Utrecht.


Natuurlijk konden de kids ook op de foto met mascotte Tiger en verzamelden zij handtekeningen. Als afsluiter was er een wedstrijdje tussen FC Utrecht en leerlingen van groep 7 en 8, waar ook de onderwij­zers enthousiast aan meededen (met winst voor de school!).


De kinderen waren enorm onder de indruk van de aanwezigheid van FC Utrecht: ‘Superleuk dat zij langskwamen en dat ze ons leerden over geld en andere dingen’, vertelde een van hen.


Voorlezen en de financiële gastles dragen bij aan financiële redzaamheid, een van de doel­stellingen uit het maatschappelijk partnerschap van FC Utrecht en a.s.r.

Eerste Hub bij
Vastgoedpand in gebruik

Samenwerking Amber deelauto’s wordt voortgezet

De pilot van a.s.r. met Amber deelauto’s wordt omgezet in een definitieve samen­werking. Daarnaast is Vastgoed in gesprek om te kijken of er een Hub kan komen bij de kantoren die Vastgoed in beheer heeft. De eerste is er inmiddels, bij kantoor Willemswerf in Rotterdam.

a.s.r. is begin dit jaar een pilotproject gestart met Amber voor het gebruik van hun elektrische deelauto’s. Met Amber biedt a.s.r. medewerkers een duurzaam alternatief voor de eigen auto (of fossiele brandstof). Op elk gewenst moment kun je een volledig elektrische BMW reserveren voor je zakelijke afspraak. Ook handig als je moeilijk met het OV op je bestemming kunt komen.


Bij het a.s.r.-pand in Utrecht is een Hub ingericht, een plek waar je de auto kunt ophalen of wegzetten, en waar die opgeladen wordt. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er door a.s.r.-medewerkers al ruim 500 ritten gemaakt!


Inmiddels is bekend dat a.s.r. de samenwerking met Amber voortzet. Daarnaast is Amber met Vastgoed in gesprek over Hubs bij de panden van Vastgoed. Dit heeft al geresulteerd in een Hub bij kantoor Willemswerf in Rotterdam, waar bijvoorbeeld collega’s van Vermogensbeheer en Vastgoed al dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

Winnaars Low Car Diet
Vooraan bij de Vuelta

a.s.r.-collega’s Luc Toren, Rianne Heuker, Marsha Sinninghe en Victor Hagenbeek hebben de Low Car Diet wedstrijd voor Utrecht Oost gewonnen. De LCD was een landelijke wedstrijd om een maand lang zo duurzaam mogelijk te reizen. Voor a.s.r., de hogeschool, de universiteit en het UMC Utrecht lag er daarnaast een uitdaging wie de meest energiezuinige organisatie van Utrecht Oost zou worden.


Die eer ging naar het a.s.r.-team ‘Prinsengracht-gordeldieren’. Het team won daarmee een VIP-arrangement en mag op 14 augustus 2020 vooraan zitten bij de Vuelta. Deze Spaanse wielerronde start volgend jaar in Utrecht met een ploegentijdrit naar Leidsche Rijn en terug. Luc en Marsha ontvingen de prijs uit handen van Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht.


Verzekeringstraining
peer educators
M
oneyWays heeft effect

Geld is best persoonlijk en moeilijk om over te praten’

Begin oktober was er weer een groep peer educators van MoneyWays bij a.s.r. voor een verzekeringstraining. Samen met de buddy’s (a.s.r.-collega’s) werkten zij aan hun verzeke- ringskennis. Na afloop is er een WhatsApp-groep gemaakt, zodat de peer educators zelfs tijdens een les op school, ondersteuning hebben van de buddy’s!

Nuttig, zo blijkt uit eigen onder­zoek van a.s.r. foundation: de peer educators die deze training al hebben gevolgd, geven aan dat hun kennis aanzienlijk is ver­groot. Dankzij de training én de ‘WhatsApp-vraagbaak’ staan zij nu zekerder voor de klas. En hierdoor worden de jongeren beter geïnformeerd over verzeke­ringen. Een van de peer educa-tors sprak na de training zijn waardering uit: ‘Geld is soms best persoonlijk, dat maakt het moeilijk om erover te praten. Deze training helpt daarbij’.

17 miljoen sukkels

Waarom sluiten ZZP’ers geen AOV af? Waarom sparen mensen niet uit zichzelf voor hun pensioen? Deze en andere vragen kreeg Jos Baeten op zich afgevuurd bij het Standup Economics Festival dat op 6 oktober in Groningen werd gehouden.

In een aantal shows legden bekende comedians als Jörgen Raymann en Raoul Heertje op humoristische wijze het vuur aan de schenen van een panel van economen en bedrijfskundigen. a.s.r. sponsorde het evenement, Jos deed mee aan de show ‘17 miljoen sukkels’. In dat program­ma merkte cabaretier Anne Neuteboom, winnares van de 50ste editie van het cabaretfesti­val Cameretten, op dat zij zelf de grootste sukkel is. ‘Ik heb geen spaargeld, geen AOW en geen pensioen. Als ik van de trap flikker, ben ik fucked.’


Anne vroeg Jos onder andere naar zijn mening over verplichte verzekeringen voor ZZP’ers (‘Mensen die uit vrije wil ZZP’er zijn, moeten zelf een keuze maken, voor de groep die hier niet voor gekozen heeft, moet iets geregeld worden’) en waarom een AOV zo duur is (‘Maar je krijgt er wel echt geld voor terug als het nodig is’).


Jos beleefde veel plezier aan het festival. ‘Het was ontzettend leuk om met een flinke dosis humor aandacht te besteden aan actuele onderwerpen in ons vakgebied.’

Sessies duurzaam herstel
op duurzame locaties

a.s.r. schade organiseerde in de afgelopen weken 4 inspiratiesessies voor in totaal ruim 200 assurantie­tussenpersonen. Via inspirerende presentaties werden de adviseurs voorbereid op de schadepraktijk van morgen. De sessies vonden allen plaats op speciale, duurzame locaties. In Zwartsluis hadden de aanwezigen zelfs direct zicht op de koeien in de stal.

Met sprekers als meteoroloog Reinier van den Berg, preventiespecialist Jurjen Burghgraef, Robert de Keijzer van duurzaam herstelbedrijf Novanet en Jos Reinhoudt (MVO Nederland) kregen de adviseurs tips hoe de praktijk van morgen in te gaan, gezien de invloed van nieuwe technologie, maatschappelijke betrokkenheid en klimaatontwikkelingen.


Brengen langere droogteperiodes en fiksere neerslagbuien grotere schaderisico’s met zich mee? Verwacht de klant een andere rol van de (financieel) adviseur? En bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp in huis zorgen voor andere, nieuwe schades, waarvoor nieuwe manieren van verzekeren en schade herstel nodig zijn. Op de herstelmarkt stonden de duurzaam herstelpartners van a.s.r. die hun werkwijze uitlegden.

1000 leden voor Facebook-groep 300 jaar a.s.r.

De Facebook-groep 300 jaar a.s.r. heeft sinds de oprichting eind augustus al 1000 leden, die bovendien ontzettend actief zijn. Medewerkers en oud-medewer­kers delen dagelijks actief ervaringen en herinnerin­gen.


Jubilea, kantoren, werkplekken, relatiegeschen­ken, filmpjes, reclames en niet te vergeten sportdagen en teamuitjes komen volop aan bod.


Tijdens 300 jaar a.s.r. worden de bijdragen uit deze groep op een ludieke manier verwerkt. Daarom aan iedereen de vraag om je aan te melden bij de groep en verhalen, foto’s en materialen te delen die bij onze lange en rijke geschiedenis hoort.


www.facebook.com/groups/asr300jaar