OR Persoonlijk

Senna el Mourabit

‘Negativiteit over een adviesaanvraag komt vaak door slechte communicatie’

Senna el Mourabit is lid van de Onderdeelcommissie (OC) Overige bedrijfsonderdelen. ‘Is bijvoorbeeld een reorganisatie al besproken in onder meer werkoverleggen, dan verloopt het proces meestal soepel. Maar zijn de medewerkers niet goed meegenomen, dan is er vaak meer weerstand. Goede communicatie is essentieel.'

Nog even over het verschil tussen een OC en de OR. Een OC praat mee over de gang van zaken binnen 1 bedrijfsonderdeel, in tegenstelling tot de OR die het met de RvB over bedrijfsbrede ontwikkelingen heeft.


Senna: ‘Dat klopt, alleen is deze OC net even anders dan de andere. De naam zegt het al “Overige bedrijfsonderdelen”. Dat zijn alle staven plus Ditzo. En dat betekent dat we met de nodige MT-leden te maken hebben en natuurlijk met veel verschillende medewerkers. Aan het begin van onze OC-periode zijn we daarom bij al onze bedrijfsonderdelen kennis gaan maken. Zichtbaarheid van de medezeggenschap is namelijk heel belangrijk. Mensen moeten ons weten te vinden. Als wij goed weten wat er speelt op de werkvloer, dan kunnen wij een betere mening vormen over bijvoorbeeld een reorganisatie, adviesaanvraag, of andere grote ontwikkeling met gevolgen voor medewerkers.’


Volgens Senna is de drempel om de OC-leden aan te spreken, wel verlaagd. ‘We merken dat medewerkers ons weten te vinden als er iets speelt. Nog mooier zou het zijn als er ook eerder meer contact is. Horen wij dan van het MT over bijvoorbeeld een reorganisatie, dan weten we op voorhand beter hoe dit valt bij de medewerkers en dat kunnen wij weer meenemen in ons overleg. Want juist in het voortraject zit onze kracht. Dan kunnen wij het MT advies geven. Als OC hebben wij niet de macht om een beslissing tegen te houden, ik merk dat medewerkers dat soms

wel denken, maar zo werkt het niet.’


Communicatie is dus het ‘toverwoord’, en dan niet alleen tussen OC en mede­werkers. ‘Goede communicatie tussen MT en medewerkers is uiteraard minstens zo belangrijk. Als een MT de medewerkers goed meeneemt in de ontwikkelingen en als teammanagers in werkoverleggen een verandering in de organisatie bespreken, dan is er veel minder weerstand. Een reorganisatie is zelden leuk, maar de negativiteit over een adviesaanvraag komt vaak door slechte communicatie. En dat kun je dus voorkomen.’

Een keertje (bij)praten met Senna of een van de andere OC-leden? Kijk op Infonet > Organisatie > Onderdeelcommissies. Daar staan alle OC-leden per OC genoemd.