a.s.r. real estate helpt jonge agrariërs op weg

a.s.r. real estate introduceert Jonge Boeren Erfpacht, een nieuwe pacht-vorm voor jonge agrarische ondernemers. Met dit product worden jonge boeren ondersteund bij het overnemen en opstarten van een agrarisch bedrijf. Ronald Kramer: ‘Maar we eisen wel duurzaam bodembeheer.’

Door Marleen Veldhuijzen

Ronald Kramer, a.s.r.-rentmeester voor Zuid-Nederland: ‘Jonge Boeren Erfpacht is een vorm van erfpacht waarbij wij de landbouwgrond financieren. Het verschil met andere vormen van erfpacht zit in de hoofdsom. Bij dit product investeert a.s.r. maximaal 90 procent – in plaats van 70 – van de marktwaarde van de grond. De overige 10 procent investeert de boer in de grond.’ a.s.r. investeert bij dit product dus een groter bedrag in de landbouwgronden van jonge boeren en draagt zo meer risico.

‘In ruil hiervoor vragen we inzicht in de bodemkwaliteit om te kunnen zien hoe de boer duurzaam bodembeheer toepast. Hiervoor maken we gebruik van de Open Bodem Index. Dit is een tool die de agrarische sector in de toekomst moet helpen om de bodem gezondheid te verbeteren. De bodemgegevens worden anoniem ter beschikking gesteld.’

Volgens Ronald blijft het niet alleen bij inzicht in de bodemkwaliteit. ‘We willen eigenlijk een klimaatslimme portefeuille en maken daarom ook andere duurzaamheidsafspraken die duurzaamheid en biodiversiteit stimuleren. Denk hierbij aan akkerranden, houtwallen of een gebiedsgerichte aanpak met andere boeren. De specifieke afspraken zijn geen vereiste voor Jonge Boeren Erfpacht maar de duurzaamheidsplannen van de jonge ondernemer worden wel meegenomen om in aanmerking te komen.’

Wie wil deelnemen aan het Jonge Boeren Erfpacht mag aan het einde van de looptijd maximaal 70 jaar oud zijn. ‘Op dat moment heeft a.s.r. de keuze om de grond te koop aan te bieden aan de erfpachter of om een nieuw contract aan te bieden. Dit is afhankelijk van de situatie over 30 tot 40 jaar, maar het initiatief hierin ligt bij a.s.r.’