OR / OC Persoonlijk

Afsluiting: ‘Het was erg leerzaam en vooral ook zeer plezierig’

Bij het schrijven van deze column is de uitslag van de verkiezingen voor de Ondernemingsraad en onderdeelcommissies nog niet bekend. Inmiddels staan de gekozen leden wel op Infonet. In een gezamenlijk statement kijken de huidige OR-leden terug op een bijzondere tijd.

Door Sandra Meijer

en nieuwe start: ‘Nieuwe model medezeggenschap werkt goed’

De laatste overlegvergadering van de OR met Jos Baeten (formeel ‘de bestuurder’) is geweest en het is nu even spannend met wie, als vertegenwoordigers van de werknemers, Jos de komende periode overleg zal voeren. De voorbije periode was voor ons als OR erg leerzaam en vooral ook zeer plezierig. Dat heeft vooral te maken met de transparante manier waarop zowel de RvB als RvC ons altijd heeft geïnformeerd.

En ook de aanspreekbaarheid van de RvB, de RvC en senior managers hebben we als erg waardevol ervaren. We hebben gemerkt dat wij bij a.s.r. een heel andere positie – lees beter – hebben dan die de medezeggenschap bij veel andere bedrijven, zowel binnen als buiten onze branche, heeft.

Nieuw model De medezeggenschap is volgens een nieuw model van OC’s, Raad van Medewerkers en OR vormgegeven en dan is het de vraag of dat wat bedacht is, ook daadwerkelijk werkt. We hebben medio 2020 met zowel RvC, RvB, senior managers en HR als OR en OC’s vraaggesprekken gehouden en het overall beeld is dat het model heel efficiënt en goed werkt. Daarom zal dit model ook voor de volgende periode van drie jaar worden toegepast.

Het was mooi om te zien dat er grote animo was voor de kandidaatstelling voor een onderdeelcommissie of OR of in sommige gevallen zelfs voor beide. Vooral voor de OR was er een grote keuze. Enkele leden van de OR hebben zich voor de komende periode weer verkiesbaar gesteld en dat is voor hen extra spannend. Maar hoe dit ook uitpakt, ze hebben op voorhand aangegeven de uitslag van de verkiezingscommissie te accepteren ;-).