HR Update

Team Hospitality brengt virtueel 'Ambitie in beeld'

Voor de meeste collega’s uit het team Hospitality is er vanaf half maart minder werk, omdat dit echt verbonden is met het kantoorgebouw in Utrecht. Om de vrijgekomen tijd goed te besteden, ging een aantal als team vanuit huis aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. Ze volgden een speciale verkorte 6-weekse virtuele versie van het programma Ambitie in Beeld.

In dit programma – normaal gesproken aangeboden binnen de developmentprogramma’s en speciaal ontwikkeld voor a.s.r. – kijk je terug en vooruit op je loopbaan en word je geholpen om concrete acties te formuleren. Je verhaal wordt verwoord en verbeeld in een visual zodat je in 1 oogopslag kunt zien waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Emanta Leenen, teammanager Hospitality, aarzelde niet toen HR met het aanbod kwam om haar medewerkers dit programma te laten volgen. ‘Ik wilde mijn mensen de kans geven om, nu ze thuis waren, de tijd goed te besteden. Ze springen vanuit huis wel waar mogelijk bij op andere afdelin¬gen, maar het was fijn om ze deze investering in zichzelf aan te bieden. Normaal gesproken is het voor hen moeilijk om tijd vrij te maken voor dit soort trainingen.’

Voor gastvrouw Yvonne van Kuijk en voor Roel van Vliet, medewerker bedrijfsvoering, was het de eerste ervaring met een dergelijk programma. Yvonne: ‘Het was best gek om een levenslijn te maken en een terugblik op je leven. Ook een inkijkje in het leven van een collega is een heel aparte ervaring. Je gaat weer even nadenken over je toekomst, wat wil ik en wat ga ik nog doen. Het was leerzaam voor ons allemaal. We waren ook eerlijk naar elkaar toe, zonder te oordelen. Het was een leuke én spannende ervaring.’

Virtueel Het was de eerste keer dat het programma Ambitie in Beeld virtueel werd aangeboden. Trainer Marieke van Dijk van Kairos: ‘En dat is goed bevallen. We hebben het contact als heel persoonlijk ervaren en ook de deelnemers hebben in de virtuele breakout-rooms bijzondere verhalen met elkaar gedeeld. Het geven van een pitch was voor de meesten een grote overwinning. Wij hebben daar met een grote glimlach naar geluisterd.’

Ook Roel vond het erg leuk: ‘Je gaat wat graven in jezelf en je krijgt feedback van collega’s en dat ging op een prima manier. Ik vond het mooi om me wat open te stellen en je krijgt toch een andere band met collega’s omdat je meer over elkaar leert.’

Vitaal de coronatijd door

Door de coronamaatregelen kwamen vitaliteit en verzuim ineens vol in de spotlights te staan. Er was behoefte aan coronaprotocollen en verzuimrapportages, aandacht voor de thuiswerkplek en zorg om mentale en fysieke vitaliteit. Monique Groen (rechts op de foto), met specialist Vitaliteit en Verzuim vertelt over de invloed van corona op het werk binnen het team Vitaliteit van Verzuim van HR.

Wat gebeurde er vanaf de eerste thuiswerkdag, half maart? ‘De eerste week zagen we een explosie aan verzuim. We dachten: als dit zo doorgaat, zit half a.s.r. straks ziek thuis. Dat nam daarna gelukkig af en al snel kwamen we zelfs onder het gemiddelde uit. Uiteindelijk is het ziekteverzuimpercentage nooit echt hoger geweest dan vorig jaar. Na de zomervakantie zagen we weer een lichte toename van mogelijke coronagevallen waarbij het protocol in werking treedt.’

Hoe zagen de werkzaamheden er in die eerste weken uit? ‘Eerst hebben we met het team bepaald hoe we met het coronaprotocol omgaan. Veel leidinggevenden belden ons over medewerkers die het niet meer trokken, zoals alleenstaande ouders met kinderen in huis, en de vraag of daar iets voor geregeld was. Dus de regelvrijheid die a.s.r. medewerkers gaf, was superfijn en ook echt nodig. Die mogelijkheid gaf veel medewerkers weer lucht.’

En wat gebeurde nog meer? ‘Daarnaast stuurden we elke week ziekteverzuimrapportages uit om een vinger aan de pols te houden en waren we druk met de verdere uitwerking van het coronaprotocol. Dat is nu werkbaar en al een aantal keer goed getest. Na signalering van een medewerker met coronaklachten geeft de leidinggevende zo snel mogelijk via een formulier aan om wie het gaat. Om de privacy van medewerkers te borgen doen wij als onafhankelijke partij vervolgens het bron- en contactonderzoek. De medewerker en zijn contacten moeten uit voorzorg thuisblijven tot de uitslag van de test er is. Om coördinatie te houden en te kijken of er risico op een brandhaard bestaat, vragen we ook op welke plek de medewerker heeft gewerkt.’

In hoeverre is jullie werk veranderd? ‘We zijn meer bezig met mentaal fit blijven en voorkomen dat mensen hierop uitvallen. Zeker nu we opnieuw helemaal niet meer naar kantoor mogen - uitzonderingen daargelaten - is dat extra belangrijk. We hopen dat medewerkers tijdig aan de bel trekken als het niet meer gaat. Of dat nu bij hun leidinggevende is of bij ons, dat maakt niet uit. Om te voorkomen dat collega’s van thuiswerken fysieke klachten krijgen bieden we een virtuele thuiswerkplekcheck aan. Ook kunnen medewerkers met klachten een stoel van a.s.r. in bruikleen krijgen. Door het thuiswerken hebben we andere uitdagingen. Bijvoorbeeld hoe we leidinggevenden helpen om op afstand het goede gesprek te houden en tijdig disbalans bij een medewerker te signaleren.’

Zie je veranderingen in het type verzuim? ‘Binnen a.s.r. is langdurig verzuim de grootste uitdaging. Doordat behandelingen zijn uitgesteld, gaat herstel soms langzamer. En thuiswerken kan van invloed zijn op het ontstaan van psychisch verzuim. Maar corona heeft ook meer ruimte gegeven voor herstel van psychisch verzuim. Medewerkers die weer gaan re-integreren kunnen meer in de luwte beginnen zonder alle prikkels die er op kantoor zijn. Het heeft dus zijn nadelen, maar ook voordelen.'

Heb je nog vragen over de impact die corona heeft of maak jij je zorgen over jouw vitaliteit? Neem gerust contact op via hr.vitaliteit@asr.nl