Uit de dossiers van Juridische en Speciale Zaken

Echtpaar ensceneert tientallen aanrijdingen en strijkt verzekeringsgeld op

Een echtpaar is wel erg vaak betrokken bij aanrijdingen. De afgelopen 7 jaar strijken ze bijna 200.000 euro aan verzekeringsgeld op doordat ze maar liefst bij 80 schades betrokken waren. Hier zitten ook aanrijdingen met a.s.r.-verzekerden tussen. Een collega van Speciale Zaken vermoedt wel iets maar heeft in eerste instantie geen idee van de omvang van deze zaak.

Door Marleen Veldhuijzen / Onno Sleurink

Een echtpaar heeft sinds 2013 wel heel veel pech. Steeds als ze hun auto parkeren bij een supermarkt of een winkelcentrum rijdt er een andere automobilist, die achteruit zijn of haar parkeerplek verlaat, tegen hun auto aan. Het gaat om op het oog eenvoudige aanrijdingen waarbij de aansprakelijkheid duidelijk lijkt.

Toch trekt het duo in 2018 de aandacht van Speciale Zaken. Het team neemt een aanrijdingsschade in behandeling waarbij wordt vastgesteld dat de tegenpartij, het echtpaar, in korte tijd te maken heeft gehad met 3 identieke schades.

Na onderzoek blijkt het niet om 3, maar om 10 dezelfde soort aanrijdingen te gaan. In al deze gevallen blijkt een a.s.r.-verzekerde vanuit parkeerstand tegen de tegenpartij te zijn aangereden. De collega van Speciale Zaken vertrouwt het niet en raadpleegt de CIS-databank. Dan blijkt dat dit echtpaar in nog ruim 70 zaken bij andere verzekeraars voorkomt. In bijna alle gevallen is er sprake van een parkeerschade en lijken de omstandigheden erg op elkaar. Het totaal uitgekeerde bedrag voor deze schades bedraagt bijna 200.000 euro.

In totaal is dit echtpaar de afgelopen 7 jaar bij meer dan 80 aanrijdingen betrokken. De kans dat een persoon zoveel pech heeft dat hij of zij steeds weer betrokken raakt bij een botsing is nagenoeg nul. Daarbij vinden de aanrijdingen steeds op dezelfde manier plaats. Het echtpaar zit in de auto en wacht op een parkeerplaats totdat een andere auto achteruit zijn parkeerplek verlaat. Dan zetten zij hun auto daar heel snel achter waardoor een botsing niet te voorkomen is.

Bij Speciale Zaken gaan alle alarmbellen rinkelen. Naar aanleiding van hun eigen onderzoek en contact met andere verzekeraars doen zij aangifte bij de politie en wordt de uitkering door a.s.r. in 7 gevallen teruggevorderd. In de overige 3 gevallen wordt er niet uitgekeerd. De politie heeft de zaak in behandeling genomen en onderzocht. Het echtpaar is inmiddels aangehouden en hun auto is ingevorderd. Zij moeten voor de rechter komen.

Waarom fraudebestrijding? Het Verbond van Verzekeraars schat dat er per jaar voor 1,5 miljard euro aan verzekeringsfraude wordt gepleegd. Huishoudens betalen ieder jaar tientallen euro’s extra aan premie door consumenten die ten onrechte schade op hun verzekering claimen. De verzekeringsbranche steekt daarom veel tijd in het opsporen en aanpakken van deze personen. In 2019 zijn ruim 22.000 gevallen van fraude opgespoord, voor een bedrag van 96 miljoen euro (wat anders aan de fraudeurs was uitbetaald).