OR kijkt kritisch mee naar nieuwe regeling Persoonsgegevens

Weet jij wat a.s.r. allemaal van jou weet?

Hoe vaak ga je naar kantoor? Hoeveel toetsaanslagen maak je thuis op een dag? De meeste medewerkers zijn zich waarschijnlijk niet bewust welke gegevens a.s.r. allemaal van je kan vastleggen. Momenteel ligt er bij de OR een instemmingsaanvraag van HR hierover. Peter van Aartsen, OR-lid: ‘De regeling is niet nieuw, maar wordt nu aangepast aan onder meer de nieuwe AVG. Het gaat er ons om dat alle medewerkers zich bewust zijn van hoe je wordt “gevolgd” en welke gegevens worden vastgelegd. Daar willen we goed naar kijken.’

Door Sandra Meijer

De personeelsvolgsystemen houden op detailniveau gegevens bij die direct of indirect aan jou te koppelen zijn. Zoals de toegangscontrolesystemen, camera’s, systemen voor het meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken en systemen voor het meten van behandelingssnelheid van mutaties.

Wat en hoe er wordt vastgelegd aan persoonsgegevens en personeelsvolgsystemen stond in 2 aparte regelingen. HR heeft nu bij de OR een instemmingsaanvraag ingediend om deze 2 regelingen samen te voegen tot 1 en meteen een ‘vernieuwingsslag’ door te voeren. De nieuwe regeling voldoet weer volledig aan de AVG die in 2018 is ingegaan, is aangepast aan de nieuwe manier van (thuis)werken en qua tekst in lijn gebracht met De Andere Cao.

De OR kijkt kritisch mee naar de nieuwe regeling. Peter van Aartsen: ‘Privacybescherming is belangrijk, het gaat erom dat a.s.r. alleen dat monitort wat nodig is. Daar hebben we deze nieuwe regeling op getoetst. Het gaat er ons om dat je je bewust bent van wat a.s.r. kan en mag bijhouden en controleren. De regeling is à la De Andere Cao algemeen in zijn omschrijvingen, en dat maakt het lastig om de consequenties te overzien. Neem het voorbeeld van het opnemen van telefoongesprekken. Bedoeld als leermiddel maar élk gesprek kan worden opgenomen, hoe privé dat mogelijk ook is.’

Peter wil medewerkers zeker niet ongerust maken. Integendeel. ‘In de nieuwe regeling hebben de doelen voor het vastleggen van gegevens juist een prominentere plek gekregen, conform de nieuwe AVG.’

En hij relativeert het ook nog met: ‘Controle is van alle jaren. In mijn begintijd toen we allemaal nog naar kantoor gingen, kwam mijn sous-chef gerust 10 minuten bij me staan en keek mee op mijn scherm.

En iedereen hoorde je bellen. Het verschil is nu dat het niet meer fysiek is en je het daardoor ook minder bewust bent. Die bewustwording hopen we nu te hebben vergroot.’De regeling wordt nu behandeld in de OR-commissie Sociaal Beleid voordat die definitief in kan gaan. •

Gluurapparatuur bij medewerkers thuis?

Privacy ook elders een belangrijk issue De vakbonden CNV en FNV publiceerden in april een onderzoek waaruit bleek dat 13% van de thuiswerkers – ongeveer een half miljoen mensen – digitaal in de gaten worden gehouden. Bijvoorbeeld door inlogtijden of toetsaanslagen te registreren. De vakbonden vinden dat werkgevers hun werknemers gewoon moeten vertrouwen. Demissionair minister Koolmees (SZW) onderschrijft dat vertrouwen de basis is voor elke goede arbeidsrelatie, maar vindt ook dat werkgevers de prestaties van hun werknemers mogen volgen. Wel gelden daarvoor in alle gevallen dezelfde voorwaarden alsof de werknemer op kantoor zou zijn.