Wie zijn die mensen in de OC?

Met de komst van de nieuwe OR en OC’s begin dit jaar zijn er ook veel nieuwe leden benoemd in de Onderdeelcommissies. 3 nieuwe leden stellen zich kort voor. Zij zitten ook alle 3 in de Raad van Medewerkers, waarin naast de voltallige OR vanuit elke OC 1 lid zit. Hier vindt de verbinding plaats tussen OR en OC. De Raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar.

Door Sandra Meijer

Miriam Hentzen, OC Ziektekosten

Zij is als teammanager samen met 14 professionals verantwoordelijk voor de IT van de zorgverzekeringen.

‘Graag wil ik meewerken aan het telkens een stapje beter maken van de organisatie. En in de OC-rol kan ik dit mooi vanuit een ander perspectief doen dan als leidinggevende.

Ik zit daarnaast in de Raad van Medewerkers wat ik echt een bonus vind, omdat je daarmee ook buiten je bedrijfsonderdeel informatie uitwisselt en de RvB kunt ontmoeten. De OC-leden kunnen elkaar versterken door te sparren over onderwerpen zoals hoe je voldoende contact met je achterban krijgt en houdt en welke informatie nuttig is om te delen en wanneer.’

Matthijs Kiezebrink, OC AOV

Hij werkt als relatiebeheerder AOV en is daarnaast specialist klachten.

‘Door zitting te nemen in de OC kan ik meedenken met de organisatie en reflecteren op genomen besluiten. En daarbij goed de impact op medewerkers meewegen. Ik kan ook direct mijn visie delen met de bestuurder. Meedenken en meepraten, daar draait het om. Voor de Raad van Medewerkers hadden zowel Norma Postma als ik interesse. We hebben nu afgesproken dat zij de eerste anderhalf jaar doet en ik de rest van de OC-termijn. Maar toevallig heb ik haar bij de tweede vergadering vervangen. Door het “rondje langs de OC” krijg je een goed beeld wat er in heel a.s.r. speelt. En het is natuurlijk een belangrijke schakel met de OR-leden.’

Pieter van Balen, OC Finance

Hij is bij FRPM de architect van de riskengines, die a.s.r. helemaal zelf bouwt voor IFRS17.

'Ik wilde in de OC om invloed te hebben op de beslissingen van a.s.r. en daarin de balans te bewaken tussen de belangen van de organisatie en die van medewerkers. Via de Raad van Medewerkers werken we samen met de OR, er is geen sprake van hiërarchie. En de OC-leden kunnen hier onderling informatie en kennis uitwisselen en zo elkaar helpen. Voor mij persoonlijk speelt ook mee dat de OR teveel tijd zou kosten maar ik nu toch geregeld de bestuurder kan spreken.’