Column van Annelien

'Duurzaamheid is deel uit gaan maken van de strategie'

Ik werk in het team MVO als senior sustainability-consultant samen met Annechien ten Brink, duurzaamheidsmanager van a.s.r. Met veel andere collega’s zijn we bezig ons mooie bedrijf verder te verduurzamen. Daarvan willen we je in elke i.p. op de hoogte houden. In deze eerste column maken we de balans op: waar staan we als a.s.r.?

Op het gebied van duurzaam ondernemen zijn er diverse modellen ontwikkeld die je als bedrijf inzicht moeten geven in de vraag: hoe goed doen we het eigenlijk? We kijken daarbij binnen a.s.r. onder andere naar het model van professor Wayne Visser, ‘The Ages and Stages of Corporate Social Responsibility’. Visser onderscheidt 5 fasen van volwassenheid op het gebied van duurzaam ondernemen. Ik licht ze hier even kort door de bocht toe. Het hele artikel is online wel te vinden.

In 2019 kwam het senior management bij elkaar voor de vraag: in welke fase bevinden we ons? En waar willen we naartoe? Het antwoord luidde toen dat we ons grotendeels in fase 3 bevonden. In duurzaam beleggen, onze bedrijfsvoering en HR-beleid waren we al verder, maar voor andere bedrijfsonderdelen gold dat minder. Het senior management vond het wenselijk om als bedrijf in z’n geheel op te schuiven naar de strategische fase. En daarnaast dat we voor bepaalde onderdelen graag in de transformatiefase willen zitten.

Sindsdien is er veel gebeurd. Duurzaamheid is deel uit gaan maken van de strategie. De missie van a.s.r. is uitgebreid zodat ook onze maatschappelijke bijdrage tot uiting komt. Ook wordt duurzaam ondernemen op veel plekken binnen ons bedrijf steeds steviger verankerd doordat het is opgenomen in jaarplannen, strategie en rapportage van bedrijfsonderdelen. Goed werk dus!

Eind 2020 maakten Annechien en ik de balans weer op, ook als voorbereiding voor een gesprek over voortgang en toekomst met Jos Baeten. Conclusie? We zitten nu voor een groot deel in die strategische fase en hier en daar maken we al stappen naar de transformatiefase – bijvoorbeeld door duurzaam schadeherstel, wat een compleet nieuw businessmodel is waarmee we positieve impact kunnen maken.

Gaan we nu lekker achterover leunen en genieten van dit succes? Nee, natuurlijk niet. Sterker nog: a.s.r. wil helemaal, 100% dus, in de strategische fase komen, met (meer) stappen richting transformatiefase. Daarnaast zien we dat veel concurrenten nu hard aan de weg timmeren. Klanten, aandeelhouders en toezichthouders verwachten steeds meer inzet van financiële instellingen om naar een duurzamere economie te bewegen. Nog genoeg werk aan de winkel dus!

De 5 fasen van volwassenheid op het gebied van duurzaam ondernemen:

1 de defensieve fase: We zijn al hartstikke duurzaam! We hoeven niets te doen zolang we voldoen aan wet- en regelgeving.

2 de liefdadigheidsfase: Oké, misschien kunnen we wat meer doen – laten we gaan doneren aan goede doelen en af en toe een project ontwikkelen.

3 de promotiefase: Kijk eens, buitenwereld, hoe goed we het doen!

4 de strategische fase: We beginnen in te zien dat we ook negatieve impact hebben. Om die beter te managen, moeten we duurzaam ondernemen door de hele organisatie verankeren en in onze strategie integreren.

5 de transformatiefase: We willen impact vooropstellen, duurzame producten en diensten lanceren en we zijn bereid ons business­model daarvoor te veranderen.

Via deze column in i.p. houden we je regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen binnen ons bedrijf. Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via annechien.ten.brink@asr.nl of annelien.van.meer@asr.nl