OR staat in de startblokken

De eerste kennismakingsgesprekken met Jos Baeten, Jolanda Sappelli en onder meer ook met RvC-lid Gisella van Vollenhoven zijn geweest. En de OR-leden hebben elkaars competenties en leerpunten beter leren kennen in een speciale training. Van de 7 leden zijn er 4 nieuw in deze zittingsperiode, die 1 januari is begonnen. Alle leden – en dit geldt natuurlijk ook voor de OC-leden – staan klaar om de belangen van alle medewerkers en van a.s.r. zo goed mogelijk te behartigen. Ze stellen zich allemaal hier nog even voor, met de oproep dat ze allemaal graag tijd maken om met je over a.s.r.-zaken te praten. Informatie van de achterban is onmisbaar voor de OR!.

Door Sandra Meijer

MARIEM ISIBOUKAREN: ‘Wordt jouw belang onderwerp op strategisch niveau, dan vind ik het belang-rijk dat we met elkaar in gesprek gaan. Benader me dus gerust/graag en vertel me jouw verhaal, zodat ik je stem kan laten horen bij onze gesprekspartners.’

SYLVIA WAAG: ‘Benader me, val me lastig, vertel me waar je tegenaan loopt, deel met me wat er beter kan. Zet me in, want ik ben er voor jullie!’

PETER VAN AARTSEN: ‘Luisteren en gehoord worden, vragen stellen als “waarom” en “waarom niet”. Zo kunnen we uitdagen en een goede dialoog voeren in het belang van iedereen.’

IKAMBA BLYER: ‘Perfection is not attainable but if you chase perfection, you can catch some excellence’

HENK KOELEWIJN: ‘Mijn motivatie is helpen door te doen. Om een mooi bedrijf nog mooier te maken. En ik ben ook gewoon leergierig en nieuwsgierig.’

MIRIAM HERMKENS: ‘De afgelopen 3 jaar heb ik met veel plezier deel uitgemaakt van de OC Finance. Ik heb daar veel van geleerd, en leer nog steeds bij. Deze ervaring wil ik heel graag ook de komende jaren inzetten voor de OR. Ik kijk ernaar uit om van mijn collega’s te horen wat er speelt en leeft en hoe we dit kunnen gebruiken om van a.s.r. een nog mooier bedrijf te maken!’

SENNA EL MOURABIT: ‘Het verschil willen maken door invloed uit te oefenen. Hierbij staat niet mijn eigen belang centraal, maar het belang van het collectief.’