Andere organisaties tonen interesse in nieuwe tool

‘Mood Monitor rekent af met vooroordelen’

Aan het begin van de eerste lockdown kwam het team HR Data & Analytics met het idee voor de Mood Monitor om op de hoogte te blijven hoe thuiswerkende collega’s zich voelen. De tool geeft vaak verrassende inzichten en zorgt ervoor dat leidinggevenden met hun medewerkers in gesprek gaan. ‘Door onze goede ervaringen bieden we deze tool ook andere organisaties aan.’

Door Marleen Veldhuijzen

Een van de vooroordelen die volgens manager HR Data & Analytics Simone Roos door het verplichte thuiswerken is ontkracht, is dat de jongere generatie het liefst volledig tijd- en plaatson­afhankelijk werkt, bijvoorbeeld vanuit een hip café of vanaf een tropisch eiland.

‘Uit de resultaten van de Mood Monitor blijkt het tegenovergestelde. Collega’s onder de 35 hebben het mentaal lastig met het thuiswerken. Zij missen de fysieke nabijheid van collega’s en hebben gebrek aan structuur en ritme.’

Het tegenovergestelde ziet Simone gebeuren bij een andere groep collega’s. ‘Ongeveer een derde van de medewerkers, waaronder vooral 55­plussers, is helemaal opgebloeid door het thuiswerken. Zij willen deze manier van werken het liefst voortzetten en hebben er minder behoefte aan om weer naar kantoor te komen.'

HR heeft de Mood Monitor aan het begin van de eerste lockdown ontwikkeld en direct in gang gezet. ‘Afgelopen april werd ik gebeld door een bureau dat een vragenlijst aanbod om de stemming van werknemers tijdens de thuiswerkperiode te peilen. Het idee sprak ons erg aan maar deze lijst vond ik inhoudelijk eigenlijk niet goed genoeg. Daarom hebben we zelf een onderzoeksdesign ontwikkeld. We meten de “mood” van a.s.r. op basis van 3 pijlers: vitaliteit, werkgeluk en productiviteit (toewijding). Door per pijler wekelijks een stelling uit te vragen komen we tot een mood voor a.s.r.’

De Mood Monitor van a.s.r. onderscheidt zich volgens Simone van andere tools op de markt doordat HR er een geautomatiseerde rapportagestroom aan heeft gekoppeld. ‘Elke leidinggevende krijgt van ons een dashboard met geanonimiseerde scores. Dit helpt hen om ook op afstand gevoel te houden met wat er leeft in het team en voor medewerkers om hun wensen en behoeften kenbaar te maken. Als we weten hoe de collega’s zich voelen kunnen we hier ons beleid op aanpassen. Hier waren we zonder Mood Monitor waarschijnlijk minder makkelijk achtergekomen.’

Door de goede ervaringen met de Mood Monitor heeft HR inmiddels besloten deze tool ook aan andere bedrijven aan te bieden. ‘Verschillende andere organisaties hebben zich bij ons gemeld omdat ze interesse hebben. Daarop hebben we AOV en Loyalis erbij betrokken en maakten we samen met hen een marktbewerkingsplan en een businesscase. Na goedkeuring van de businesscase zijn we in het laatste kwartaal van vorig jaar gestart met een pilot. We hebben de externe naam van de Mood Monitor veranderd in eMood. Op dit moment zijn de inkomensspecialisten druk in gesprek met werkgevers in het grootzakelijke segment. Op de website van De Amersfoortse staat meer informatie over de eMood.’