Kort nieuws


Donatie voor: ‘Kinderresto van Harte'

De ‘Kinderresto’ werd op 3 februari verrast met een donatie van 2500 euro. Resto van Harte was een van de goede doelen in de Gamification-actie van december. Collega’s van I&D gaven namens a.s.r. niet alleen de cheque, maar gaan ook 2 Kinderresto’s begeleiden.


In de Kinderresto gaat een groep van 10 tot 15 kids eerst op pad met vrijwilligers om de ingrediënten te kopen voor de maaltijd. Hiermee krijgen ze een idee van de kosten van het eten en leren ze keuzes te maken. Daarna wordt er gezamenlijk een maaltijd bereid, voor de kids en hun ouders. Zij krijgen bovendien de workshop ‘Ik krijg noooit wat’, een workshop over financieel opvoeden die a.s.r. samen met het Nibud heeft gemaakt. Collega’s van Innovatie & Digitaal gaan in ieder geval 2 van deze Kinderresto’s begeleiden.


Resto van Harte is een van de organisaties waar regelmatig collega’s van a.s.r. vrijwilligerswerk doen. Bij Resto kan iedereen uit de buurt samenko­men en een voedzame maaltijd krijgen voor een redelijke prijs. a.s.r. foundation heeft samen met Resto het concept ‘kinderen koken met budget’ bedacht.


a.s.r. en AH werken samen aan opwekken zonne-energie

Namens het ASR Dutch Prime Retail Fund heeft a.s.r. real estate 5 huurovereen-komsten met Albert Heijn afgesloten voor de plaatsing van zonnepanelen op de daken van 5 supermarkten van de grootgrutter. Die worden in dit voorjaar geplaatst.


Vooral supermarkten zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, zo heeft het winkelfonds van a.s.r. real estate onderzocht. Met als belangrijkste redenen: het grote dakoppervlak en de energievraag. Op de AH-vestigingen in Middelburg (zie artist impression), Bergen op Zoom, Den Dolder, Maassluis en Twello komen dit voorjaar zonnepanelen. a.s.r. real estate verhuurt de panden en wordt eigenaar van de panelen. De opgewekte energie wordt met een huurprijs door Albert Heijn afgenomen. Het eerste jaar gaan de circa 1925 zonnepanelen ongeveer 555.000 kWh opwekken. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 185 huishoudens.


Duurzaamheidsdoelstellingen

De huurovereenkomsten dragen bij aan de duurzaamheids-doelstellingen van beide organisaties. a.s.r. real estate heeft de ambitie om zo veel mogelijk gebruik te maken van energie die op locatie is opgewekt en werkt zo aan duurzame en toekomst-bestendige portefeuilles. Op woningen en kantoren zijn de afgelopen jaren al 4000 zonnepanelen gelegd.


Mijlpaal Pensioenen:
Eerste uitkering
variabel pensioen

De klanten waarvan het variabel pensioen op 1 januari 2020 inging, hebben hun eerste betaling gekregen. Een belang­rijk moment voor klanten, maar ook een mijlpaal voor Pensioenen.


Folkert Pama, directeur Sales en Klantbedie-ning bij a.s.r. pensioenen. ‘Voor dit nieuwe product is maanden gewerkt aan de voorbereiding van de uitbetaling. Dan is het spannend of alles gaat zoals je het bedacht hebt. Maar we hebben het gehaald en zijn trots op deze mijlpaal.’


Het variabel pensioen van a.s.r. is een (nieuw) product voor de periode na de pensioendatum. De klant blijft dan na het pensioneren doorbeleggen. Het belangrijkste kenmerk is dat de hoogte van het pensioen niet vast staat. Ieder jaar wordt de hoogte van het pensioen opnieuw berekend. Deze hangt af van de waarde van de beleggingen, de rente en de levensverwachting.


a.s.r. en Diversion
maken het verschil

Mbo-studenten hebben echt iets aan de MoneyWays-lessen van Diversion waar a.s.r. mee samenwerkt. Niet alleen besteden jongeren hun geld voortaan bewuster, ze weten ook meer over verzekeren, blijkt uit onderzoek. ‘En je merkt dat het negatieve imago van jongeren over verzekeraars een stuk positiever is geworden de afgelopen jaren’, weet Dominique Snel van Diversion.

Diversion en a.s.r. zetten zich samen in om jongeren financieel redzamer te maken. Dominique: ‘De lessen die door Diversion worden georganiseerd, voorzien in een behoefte. De aankoopverleidingen van jongeren zijn nog nooit zo groot geweest, en ze weten daar vaak niet goed mee om te gaan. Ook zijn ze slecht voorbereid op hun financiële verantwoordelijkheid met 18 jaar. We doen dit al sinds 2012 en ook uit eerder onderzoek bleek dat het effectief is. De lessen worden gegeven door jonge ervaringsdeskundigen, de zogenoemde peer educators.’


Diversion werd 15 jaar geleden opgericht om praktische oplossingen te bieden voor complexe maatschappelijke vraagstukken, vooral waar het jongeren betreft. ‘Je moet dan denken aan de dialoog aangaan over het belang van democratie en rechtsstaat en taboeonderwerpen bespreekbaar maken, zoals discriminatie en armoede en schulden en dat soort zaken. Inmiddels werken er zo’n 30 mensen. Moneyways is – met 1000 klassen per schooljaar – ons grootste project.’


De rol van a.s.r. in dit geheel is onder meer het leveren van buddy’s voor de peer educators en het opleiden van deze jongeren via een training bij a.s.r. ‘Die samen­werking leidt dus tot dit goede resultaat. Om te beginnen hebben we het taboe om te praten over geld weggenomen bij de jongeren. Dat is al winst. En wat verzekeren betreft hebben die jongeren nu meer inzicht in zaken als eigen risico en premies. Ook daar zijn we blij mee.’