DIT IZZZ INNOVATIE


Innovatie:

Kan een eigen zoekrobot automatisch kwalitatief goede informatie uit bronnen halen?

‘Sneller en makkelijker documenten bij elkaar’

Wat is het?
Een onderzoek dat zich richt op de vraag of een zoekrobot zo ‘getraind’ kan worden dat die automatisch informatie kan ophalen uit allerlei bronnen. Die informatie moet kwalitatief goed zijn en relevant (genoeg) voor het gekozen thema. En hij moet meer kunnen dan de nu bestaande alternatieven.

Wie trekt dit ‘Proof of Concept’?

Paul Cosijn, van Innovatie & Digitaal.


Waarom is het project gestart?

In de huidige situatie krijgt I&D informatie vanuit verschillende externe bronnen, bijvoorbeeld blogs op Medium.com, startups in Crunchbase en trends van trendwatchers. Dit gebeurt op basis van ingegeven kernwoor­den van een thema. Denk hierbij aan domeinen (inkomen voor later, duurzaam wonen, e.d.), onderwerpen voor de trendnieuwsbrief en technische topics. ‘Maar de aangeboden informatie is divers en niet altijd relevant. Bovendien moeten nu vele bronnen worden gescand, wat veel tijd kost. In dit POC ga ik na of I&D met een zoekrobot meer relevante en kwalitatief betere informatie krijgt.’


Wat is er tot nu toe gedaan?
‘Ik heb in november 10 alternatieven voor “een eigen robot” getest, zoals LinkedIn, Google alerts en Dealroom. Daaruit kwamen 3 opties als beste. Maar ook die 3 lukt het niet om voor ons voldoende relevante informatie te filteren. We gaan nu kijken of onze aannames over de zoekrobot kloppen. Zo moeten we met de zoekrobot meer bronnen kunnen raadplegen dan zonder, mag dit niet meer tijd kosten dan nu, moet het merendeel relevante informatie zijn en kwalitatief goed.’

In deze rubriek staan opmerkelijke initiatieven van a.s.r. waarin innovatie voorop staat. Soms zijn het concrete plannen maar soms ook projecten die uiteindelijk niet levensvatbaar blijkente zijn. Of blijven steken bij de pilot. Maar dat mag geen reden zijn om ze niet met elkaar te delen.

Door Sandra Meijer

Hoe gaat het verder?

‘Als de 4 aannames voldoende kloppen, dan maken we de afweging of we verdergaan. We willen checken wat het kost om dit op grotere schaal te doen. En of we het dan beter kunnen uitbesteden of zelf ontwikkelen in ons Analytics Lab.’


Wat is het uiteindelijke gewenste resultaat?

‘Als de technologie doet wat het belooft en we hebben het in de vingers, dan kunnen we de rest van de organisatie helpen sneller en betere antwoorden te vinden op hun business-vragen.’* Dit izzz Innovatie! wordt samengesteld in samenwerking met Innovatie & Digitaal