Corine Schep

Jens Blaas

OR Persoonlijk

OC Leven & Pensioenen blijft op volle sterkte voor integratie

Vanaf 1 januari 2020 zijn Leven (zo’n 180 medewerkers) en Pensioenen (bijna 220 medewerkers) 1 bedrijfsonderdeel, onder leiding van Pauline Derkman. De structuur staat en dit jaar volgt de verdere integratie. Dan worden ook de gevolgen voor teams en medewerkers duidelijker. En dat betekent werk aan de winkel voor de Onderdeelcommissie Leven & Pensioenen. De 2 samengevoegde OC’s blijven daarom dit jaar nog in de oorspronkelijke samenstelling – ieder 3 personen – bestaan.

Door Sandra Meijer

Corine Schep zit vanuit Pensioenen in de OC. ‘Het gaat voor de OC nu echt beginnen. Er worden meerdere adviesaanvragen verwacht en dus is het fijn dat we ons hier met zijn zessen over kunnen buigen. Het overleg met Pauline is goed, met Fleur Rieter (oud-directeur Pensioenen, red) was dat ook zo. Mijn ervaring is dat met name over de uitwisselbaarheid van functies discussies kunnen ontstaan. Het blijft voor mijn gevoel voor meerdere uitleggen vatbaar en dat maakt het lastig.’


Jens Blaas, voormalig voorzitter OC Leven: ‘We weten nu nog niet in hoeverre er sprake zal zijn van boventalligheid, of hoe uitwisselbaarheid of samenvoeging van functies een rol gaat spelen. Een medewerker die inhoudelijk een klant te woord kan staan op zowel leven- als pensioengebied, ligt niet voor de hand.’


Beiden zijn blij dat alle leden van de OC’s in de nieuwe OC zijn opgenomen. Jens: ‘Zo houden we de kennis van beide bedrijfsonderdelen.’ Corine wil bij een adviesaanvraag de medewerkers op dezelfde manier betrekken als voorheen. ‘Wij sturen de adviesaanvraag naar de betrokkenen met de vraag of zij hierop willen reageren. Zo krijgen we directe input.’ Dit werkt het beste, want zowel Jens als Corine merken dat de meeste medewerkers toch pas contact opnemen met de OC als er echt iets speelt. ‘Dan komen de emoties ook, als het dichtbij komt.’


Op dit moment is er geen grote onrust over wat komen gaat. Jens: ‘Bij Leven en ook Pensioenen zijn er de laatste tijd reorganisaties geweest. En sowieso in deze tijd, wie weet wel hoe lang zijn baan blijft?’ Corine: ‘Het wordt al met al een spannend jaar, waarin we als OC ons best zullen doen om voor de medewerkers en voor het bedrijf de juiste dingen te doen.’